Docenten

Algemeen profiel docenten

Je leert onze klanten om veilig en efficiënt te werken met vb. brandblussers, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je geeft ook opleidingen in het kader van de wetgeving “Welzijn, preventie en bescherming op het werk”.

Je verzorgt in deze lessen zowel de theorie als de praktijk.

Naast het geven van de opleiding, werk je ook mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van de opleiding.

Je werkt op zelfstandige basis en ondertekent hiervoor een “samenwerkingsovereenkomst freelance docenten”.

Je hebt kennis van:

 • het didactische handelen,
 • het agogische handelen,
 • de arbeidsmarkt en inzicht in de diverse branches,
 • de vakspecifieke leerstof en de koppeling hiervan aan de beroepspraktijk,
 • de (algemene en specifieke) veiligheidsvoorschriften.

Je bent vaardig in:

 • het activeren, stimuleren en motiveren van onze cursisten (agogische en didactische vaardigheden),
 • de vakspecifieke technieken en vaardigheden en de koppeling hiervan aan de beroepspraktijk,
 • de (algemene en specifieke) veiligheidsvoorschriften,
 • een goede communicatiestijl aannemen en of aanpassen in de gespreken met klanten, cursisten en partners.

Je hebt volgende attitudes:

 • Op een goede en vlotte manier communiceren met klanten, cursisten en partners,
 • Het op peil houden van de vereiste beroeps-, veiligheids- en- didactische bekwaamheden,
 • Het uitbreiden van de vereiste beroeps-, veiligheids- en didactische bekwaamheden,
 • Deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten van het team,
 • Deelnemen aan her- en bijscholingen in het kader van hun vereiste bekwaamheden,
 • Deelnemen aan collegiale consultatie,
 • Werken op een veilige manier,
 • Het goede voorbeeld geven aan de cursisten,
 • De cursisten activeren, stimuleren en motiveren tijdens de les,
 • De cursisten activeren, stimuleren en motiveren om veilig te werken binnen hun arbeidssituatie,
 • De opleiding bijsturen en aanpassen indien nodig en volgen hierbij de juiste werkwijze.

Specifiek profiel

Onze docenten hebben volgende profielen:

 • Verpleegkundige
 • Brandweerman
 • Preventie-adviseur
 • Mechanica (Electro- of Auto-)
 • Electricien
 • Psychologen
 • ...

Ook docent worden bij ons

Voor alle informatie kan u steeds terecht bij Kristof Callewaert, Coördinator van Succes Invest: kristof@succesinvest.be of 056 37 42 06.

Voor aanmelding stuur je een brief met je motivatie:

 • Naar info@succesinvest.be, t.a.v. Claude Monserez,
 • Naar Succes Invest, t.a.v. Claude Monserez, Deerlijkstraat 233, 8550 Zwevegem,
 • Daarna wordt u uitgenodigd voor een gesprek.