Faraday Safety Training: Impact voor Preventieadviseurs

Vergroot jouw impact als Preventieadviseur en

zet een stempel op het veiligheidsbeleid

 

WAAROM DIT PROGRAMMA?

 1. WAT BATEN KAARS EN BRIL …

 

Als Preventieadviseur valt het niet mee om veranderingen en verbeteringen inzake veiligheid op het werk duurzaam te implementeren: maar al te vaak sta je in je eentje aan de kar te trekken.  Gekneld tussen hamer (management) en aambeeld (werkvloer) doe je hard je best om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor iedereen.  Jammer dat niet iedereen dit ziet en dus ook niet mee aan de kar komt trekken …

Inspireer !

 

 1. DE PREVENTIEADVISEUR ALS INSPIRATOR EN MOTIVATOR

 

Je bent een expert in je vakgebied en weet waar de gevaren & risico’s zich in de organisatie bevinden. Hoe overtuig je zowel het management als elke medewerker van het belang van risico preventie en veilig gedrag? Hoe creëer je impact en krijg je de dingen gedaan op de juiste plaats door de juiste mensen?  Hoe krijg je de directe leidinggevenden mee in je verhaal en hoe laat je ze mee participeren in de praktische toepassing van je veiligheidsbeleid? Hoe versterk je de betrokkenheid én het geloof dat het veiliger kan en dat veel kleine acties tot grote verbeteringen kunnen leiden?

Inspireer en motiveer !!

 

 1. DE PREVENTIEADVISEUR ALS SCHEIDSRECHTER

 

Wetten, regels en normen moeten worden nageleefd.  Je hebt een compleet veiligheidsmanagementsysteem opgebouwd en daar wordt, bewust of onbewust, tegen gezondigd. Hoe wijs je zelf werknemers terecht of hoe zorg je ervoor dat de directe leidinggevende op een gepaste wijze actie onderneemt? Hoe krijg je het management zover dat het okay is als je ook hen eventueel op fouten of verkeerde gedragingen moet wijzen? Bouw een sterk charisma op, ga op een assertieve manier aan de slag om van elk hoekje in de onderneming een veilige werkplek te maken en dwing daarmee het respect af zoals een ervaren scheidsrechter: streng maar rechtvaardig.

Inspireer, motiveer en corrigeer !!!

 

 1. WAT LEER JE TIJDENS DEZE WORKSHOP?

 

Deze speciaal voor Preventieadviseurs ontwikkelde training heeft een hoog doe-gehalte waarbij de praktijk centraal staat. Je leert met meer impact te communiceren en de acceptatie van jouw veiligheidsbeleid te verhogen. Vanuit een stevige zelfkennis leer je hoe je de typische gedragingen inzake veiligheid in een werkbaar kader kunt plaatsen zodat je er gepast mee aan de slag kan gaan in face-to-face gesprekken met collega’s, met subcontractors en natuurlijk ook met je management. Je krijgt meer grip op de werkomgeving en drukt een duidelijke stempel op de verbeterde verankering van de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie.

Inspireer, motiveer, corrigeer en implementeer !!!!

 

PROGRAMMA

PROGRAMMA DAG 1

Beïnvloeden – Communiceren – Acceptatie versterken

 1. INTRODUCTIE
 • Uitdagingen voor de preventieadviseur: zowel strategisch als operationeel
 • ISO 45001: wordt het vernieuwender en uitdagender voor de Preventieadviseur?
 • Voorbeelden en ervaringsuitwisseling

 

 1. JOUW GEDRAG EN DE IMPACT OP ANDEREN
 • Individuele analyse: wie zijn de belangrijkste stakeholders die invloed hebben op jouw functie als Preventieadviseur?
 • Krijg kracht vanuit zelfkennis: zelf-test en praktisch inzicht in de effecten van je gedrag en je communicatiestijl op anderen
 • Ontdek wat de effecten zijn van jouw persoonlijke overtuigingen en ervaringen op je huidige manier van omgaan met mensen en situaties
 • Praktijkgerichte oefeningen: je krijgt handige tips & tricks en past deze onmiddellijk toe op de eigen stakeholders
 • Conclusies, leer- en actiepunten

 

 1. VERSTERK  JOUW IMAGO EN VERGROOT JOUW ACCEPTATIE EN IMPACT
 • Hoe word je door de organisatie ervaren, wat is jouw imago?
 • Welke gevolgen heeft dit in het geaccepteerd krijgen van jouw acties en beleidslijnen?
 • Individuele opdracht: welk verbeterd of vernieuwd imago heb je in de toekomst nodig?
 • Praktische opdracht: opstellen en inoefenen van een aangepaste boodschap/verhaal dat precies aangeeft wat je wil bereiken

 

 1.  KRIJG MEER GRIP OP JOUW BEDRIJFSOMGEVING
 • Welke groepsprocessen en dynamieken spelen zich rondom jou af?
 • Krijg inzicht met het 3P-model en leer hoe je er mee om kan gaan
 • Groepsopdrachten en directe toepassing naar de eigen praktijk
 • Communicatieoefeningen: krijg meer impact door verbeterde inzichten en technieken
 • Conclusies, leer- en actiepunten

 

 1. OPDRACHTEN PRAKTIJKPERIODE

 

 1. DAGEVALUATIE – AFSLUITING

PROGRAMMA DAG 2

Analyseren – Anticiperen – Aanpassen – Aanpakken

 1. INTRODUCTIE
 • Ervaringsuitwisseling praktijkperiode
 • Korte review en extra toelichtingen

 

 1. DE SITUATIONELE PREVENTIEADVISEUR
 • Identificatie van 4 typische rollen van Preventieadviseurs:
  • Initiëren – losmaken
  • Consolideren – verankeren
  • Corrigeren – bijsturen
  • Dynamiseren – evolueren
 • Toepassing op de eigen werkomgeving: wie of welke situatie heeft welke rol van jou nodig?

 

 1. GEEF SCHWUNG AAN JOUW VEILIGHEIDSBELEID: PAS JE AAN EN KRIJG DE DINGEN GEDAAN
 • In de rol van “Initiëren en losmaken”
  • Krijg inzicht in de oorzaken en redenen van vastroesten en het vasthouden aan oude gewoontes en procedures
  • Wat brengt mensen tot verandering? Wat moeten ze daarbij ‘mentaal loslaten’?
  • Actief inoefenen op eigen situaties waarbij je mensen en/of afdelingen gaat mobiliseren tot verandering en komt tot een beter veiligheidsbeleid
 • In de rol van “Consolideren en verankeren”
  • De aandacht op veiligheid scherp houden: hoe doe je dit op een motiverende en positieve  manier?
  • Hoe zet je de laatste puntjes op de i en hoe consolideer je de bekomen situatie als nieuw vertrekpunt?
  • Concrete oefeningen in het geven van positieve feedback
 • In de rol van “Corrigeren en bijsturen”
  • Krijg duidelijk inzicht in de menselijke beperkingen die zorgen voor risico gedrag en hoe onze hersenen ons gedrag sturen
  • Corrigeren: leer hoe je dit het best aanpakt en met slimmer vragen en sterke argumenten het gewenste resultaat kan bereiken
  • Leer de inzichten en mechanismes toepassen op je stakeholders
 • In de rol van “dynamiseren en evolueren”
 • Hoe betrek je anderen in je beleid en kan je als coach gaan optreden in het blijvend aanwakkeren van het bewustzijn van veiligheid en welzijn op het werk
 • Hoe stimuleer je initiatieven die “blijvend leren veiliger werken” ondersteunen en hoe krijg je ook je management zover?
 • Praktische toepassingen en groepsdiscussies

 

 1. OPSTELLEN IMPLEMENTATIEPLAN

                                                          

 1. DAGEVALUATIE – AFSLUITING

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Data sessie:

 • Dag 1: 6 september
 • Dag 2: 27 september

 

Plaats:

 • Kasteel van Zwijnaarde, Joachim Schayckstraat 6 - 9052 Zwijnaarde (Gent)

 

Dagindeling:

 • 08.30:  Ontvangst, registratie en koffie
 • 09.00:  Start van de training workshop
 • 12.30:  Broodjes lunch
 • 17.00: Evaluatie en afsluiting
 • 17.15:  A touch of Faraday Safety© @ Home

 

Deelnameprijs:

 • 985,- Euro per persoon, exclusief BTW
 • Inclusief koffie, verzorgde broodjeslunch
 • Inclusief syllabus en praktische hand-outs ter ondersteuning
 • Geniet van de voordelen van de KMO-portefeuille en krijg tot 40% van de investering terug (DV. O227622) van de Vlaamse overheid

 

Aantal deelnemers:

 • We beperken het aantal deelnemers tot maximum 12 om de interactie te bevorderen, het inoefenen te maximaliseren en de expertise van de trainer dicht tot bij elke deelnemer te brengen

 

Inschrijving:

 

 

Info Faraday Safety©:

 

===========================================