VEILIGHEID OP HET WERK

Met de omzetting van de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid in de Welzijnswet en de codex voor welzijn op het werk is de risicobeoordeling van de beroepsrisico’s de basis geworden van het preventiebeleid. Welke methode er bij voorkeur wordt gebruikt, hangt af van de specifieke situaties waarin een bedrijf zich bevindt. Een definitie van deze opgelegde risicobeoordeling is in de Belgische wetgeving niet vermeld, noch van de termen gevaar, risico en risicofactoren. Er moet dus situationeel worden gehandeld.

 

Sub.cat.

Opleiding

Veiligheid op het werk

  • WELZIJNSWETGEVING: HERKENNEN EN BEOORDELEN VAN RISICO’S
  • WELZIJNSWETGEVING: INITIATIE ALGEMENE VEILIGHEID
  • WELZIJNSWETGEVING: LAST MINUTE RISICO-ANALYSE

 

Opleiding

Herkennen en beoordelen van risico’s

Initiatie algemene veiligheid

Last minute risico analyse

Duur

1 dag

½ dag

½ dag

Examen

Geen

Geen

Geen

Attest of brevet

Attest van deelname

Attest van deelname

Attest van deelname

Geldigheid attest

Afh. vd risicoanalyse

Afh. vd risicoanalyse

Afh. vd risicoanalyse

Nascholing

Afh. vd risicoanalyse

Afh. vd risicoanalyse

Afh. vd risicoanalyse

Meer info

Klik hier

Klik hier

Klik hier