SPECIFIEKE RISICO'S

 

“Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang die niet is ontworpen voor het normale verblijf van personen, en waar het risico bestaat op letsel of gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen, externe of interne omstandigheden of activiteiten.” 

Binnen het werken in ‘besloten ruimte’ moet er soms de keuze gemaakt worden om te werken met ‘onafhankelijke adembescherming’.

Binnen deze opleidingen wordt er stil gestaan bij de risico’s e de gevaren van een besloten ruimte en hoe met deze risico’s omgegaan kan worden.

 

Sub.cat.

Opleiding

Specifieke risico’s

  • INITIATIE WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE
  • Opleiding: “Werken met onafhankelijke adembescherming”

 

Opleiding

Initiatie werken in besloten ruimte

Werken met onafhankelijke adembescherming

Duur

½ dag

1 dag

Examen

Geen

Theoretische test of VCA-examen

Attest of brevet

Attest van deelname

VCA-brevet

Geldigheid attest

Afhankelijk van de risicoanalyse

10 jaar

Nascholing

Afhankelijk van de risicoanalyse

Na 5 jaar

Meer info

Klik hier

Klik hier