AANSLAAN VAN LASTEN

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.

Aan het verplaatsen van lasten zijn bepaalde risico's verbonden. 

Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:

 • Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
 • Het losschieten van de sluiting
 • Het verkeerd aanslaan van de last
 • Het kantelen van de machine
 • Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Kritieke lasten

Niet-Kritieke lasten

 • lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is, omvangrijk zijn van vorm of van afmetingen en die geen gedefinieerde aanslagpunten hebben
 • lasten die zeer juist dienen gepositioneerd te worden en daarom exact juist te dienen aangeslagen te worden
 • lasten die overgenomen worden of waarbij er een interactie is tussen kraan en gebouw of tussen kraan en kraan
 • lasten die met meerdere niet stationaire hijsmiddelen dienen getakeld te worden zijn niet bedoeld voor het hijsen met behulp van:
  • een touw
  • een lier of een wiel
  • van kettingblokken, indien het gaat over een verticale hijs en met eenvoudige handelingen
 • Niet kritieke lasten eenvoudige, gemakkelijk te hanteren lasten ze aan te slaan en te verplaatsen
 • Niet kritieke lasten bv. eenvoudige, gemakkelijk te hanteren lasten aan te slaan met behulp van kettingblokken, rolbruggen, kranen, enz.
 • Niet-kritieke lasten zijn niet bedoeld voor het hijsen met behulp van:
  • een touw
  • een lier of een wiel
  • van kettingblokken, indien het gaat over een verticale hijs en met eenvoudige handelingen

 

Sub.cat.

Opleiding

Aanslaan van lasten

 • Aanslaan en uitwijzen van kritieke en niet-kritieke lasten
 • Rolbrug (Cabine / Kabelbediening / afstandbediening)
 • Autolaadkraan
 • Snelmontagekraan (afstandsbediening)

 

Opleiding

Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten

Rolbrug

Autolaadkraan

Snelmontagekraan

Duur

1 tot 1 ½ dag

1, 2 of 3 dagen

1 of 2 dagen

1 of 2 dagen

Examen

TH + PR

TH + PR

TH + PR

TH + PR

Attest of brevet

Brevet of VCA-brevet

Brevet of VCA-brevet

Brevet of VCA-brevet

Brevet of VCA-brevet

Geldigheid attest

Afh. vd risicoanalyse

VCA-brevet: 10 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA-brevet: 10 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA-brevet: 10 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA-brevet: 10 jaar

Nascholing

Afh. vd risicoanalyse

VCA: na 5 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA: na 5 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA: na 5 jaar

Afh. vd risicoanalyse

VCA: na 5 jaar

Meer info

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier