Attesteringen

In company:

Door te werken met kleine groepjes (2 personen) kunnen de overige medewerkers gewoon blijven werken en zijn de verliesuren minimaal. Wij komen naar hun vertrouwde omgeving zodat ze kunnen aantonen over de nodige vaardigheden en kennis te beschikken. Vanaf 4 deelnemers komen we bij u langs!

In Succes Invest:

We hebben een geschikte ruimte om je attestering bij ons te laten afnemen. Je hoeft geen verlof te nemen en je kan een afspraak maken om ’s avonds of op zaterdagmorgen langs te komen!

Doel:

Het attesteren om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze te werken met een machine (logistiek, grondverzet, ...):

  • een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
  • ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
  • veilig en dynamisch te werken

Klik op een van de attesteringen hieronder voor meer informatie.

 

Attesteringen

Duur

Werken op hoogte

1 h

1 h

1 h

1 ½ u

1 ½ u

1 ½ h

1 ½ h

Logistiek

1 h

1 ½ h

1 h

1 h

1 h

Grondverzet

1 h

1 ½ h

1h

1h