Opleiding "Asbest, slopen en verwijderen" (32u) 22, 23, 29 en 30 maart 2018 in Lichtervelde

Asbest: Slopen en verwijderen (32u)

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daarom is asbest voor de medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc.

Na afloop van deze opleiding is men in staat om asbestverdachte materialen te herkennen, te slopen en verwijderen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin.

Als je als bedrijf erkend wil worden als "asbestverwijderaar" dien je een opleiding van 32 uur te volgen.

Deze opleiding wordt vanaf heden ook in West-Vlaanderen (Lichtervelde) ingericht.  De opleiding vindt plaats op 22, 23, 29 en 30 maart 2018.

Doel:

 • Het opleiden om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze:
  • Inzicht en kennis risico’s blootstelling aan asbest
  • herkennen van asbest en asbesthoudende materialen
  • toepassen correcte handelswijze bij aantreffen van asbest
  • uitvoeren van preventiemaatregelen m.b.t. asbest
  • correct slopen en verwijderen van asbest

Doelgroep

 

Alle medewerkers in een bedrijf die de erkenning "Slopen en Verwijderen" wensen aan te vragen.

Programma

 

 • De inhoud van de training “Asbest blootstelling”
 • De inhoud van de training “Asbest eenvoudige handelingen”
 • Reglementering en technieken inzake sloop en verwijdering van asbest
 • Speficieke regels en technieken
  • Voor het gebruik van PBM’s, nood- en ontsmettingsprocedures bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
  • Voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval

Duur

Deze opleiding duurt 4 dagen (32u)

Max. aantal
deelnemers

15 Deelnemers.

Locatie

De opleiding vindt plaats in Lichtervelde op 22, 23, 29 en 30 maart 2018.

Syllabus

Wordt beschikbaar gesteld aan de cursist.

Attest

Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname ‘Asbest -  Slopen en verwijderen’.

Deze opleiding is nodig voor de erkenning als "Asbest verwijderaar"

Prijs en inschrijven.

1195 €

Inschrijven per e-mail naar info@succesinvest.be: volgende gegevens zijn noodzakelijk:

 • Voornaam, Naam
 • Straat, nummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoon
 • E-mail

Wettelijk kader

Codex over het welzijn op het werk Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene  en reprotoxische agentia Titel 3.– Asbest

Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk