Succes Invest Consultancy

Wilt u binnen uw bedrijf meer actief werken aan een efficiënt preventiebeleid? Wilt u werken aan een duidelijk en dynamisch risicobeheersingsysteem? Een duurzame verbetering op vlak van welzijn op het werk kan enkel tot stand gebracht worden dankzij een grotere focus op een aantal onderliggende processen. Wij binnen Succes Invest hebben ervaring met het analyseren van een aantal culturele, sociale en gedragsmatige processen die deel uitmaken van de preventiecultuur. Na een stevige behoefteanalyse wordt samen met u gezocht naar de geschikte oplossing ter versterking van uw preventiecultuur.

  • arbeidspreventie
  • brandpreventie
  • interne nood- en interventie planning
  • ondersteuning bij arbeidsongevallenonderzoek
  • ondersteuning van de interne preventie-adviseur