BRANDPREVENTIE / BRANDBESTRIJDINGSDIENST

Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw buiten geraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse.

Het opstarten en trainen van een brandbestrijdingsdienst is minstens evenveel waard als een goede verzekeringspolis. Ze bieden de garantie van een vlotte aanpak met de juiste vaardigheden. De ervaring leert ons dat de beginnende branden door de brandbestrijdingsdienst kordaat, snel en doeltreffend geblust worden, waardoor grote rampen kunnen worden vermeden.

 

Sub.cat.

Opleiding

Brand-
preventie

Brand-bestrijdings-dienst

  • Brandbestrijdingsdienst - basisopleiding
  • Brandbestrijdingsdienst – modulaire opleiding
  • Brandwacht
  • Brandbestrijding met kleine Blusmiddelen
  • Brandbestrijding in een kinderdagverblijf

 

Opleiding

Basis

Modulair

Brandwacht

Kleine blusmiddelen

Kinderdagverblijf

evacuatie

Duur

1 dag

1 tot 1 ½ d

1 dag

½ dag

½ dag

½ dag

Examen

Geen

Geen

 

 

Geen

Geen

Attest of brevet

Brevet

Brevet

Brevet

Attest van deelname

Attest van deelname

Attest van deelname

Geldigheid attest

3 jaar

3 jaar

5 jaar

5 jaar

10 jaar

3 jaar

3 jaar

Nascholing

Afh.vd risico-analyse

Afh.vd risico-analyse

Afh.vd risico-analyse

Afh.vd risico-analyse

Afh.vd risico-analyse

Afh.vd risico-analyse

Meer info

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier