Brandpreventie

Onze consultancy “brandpreventie” bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opmaken brandaudit
  • Opmaken risicoanalyse
  • Opmaken brandpreventie- en interventiedossier.

Vanuit de Risicoanalyse kunnen we conform de Codex over Welzijn op het werk, Boek III, Titel 3, Brandpreventie verschillende preventiemaatregelen aanbevelen.

  • Hoe voorkom ik een brand?
  • De tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijk.
  • Gevolgen van brand beperken.
  • Opleidingen brandbestrijdingsdienst.
  • Opleidingen evacuatie.
  • Advies in het oprichten van een brandbestrijdingsdienst
  • Inventaris opmaken van de interventiemiddelen en het jaarlijks onderhoud.

Hiervoor hebben we eigen experten en preventie-adviseurs in huis.
Voor de uitwerking van de nood- en evacuatieplannen hebben we een samenwerking met een sterke partner in dit verhaal.
Wij werken samen met IOS Internationaal.
Alle beschermingsmiddelen brand kunnen wij aanleveren.

Voor meer informatie neemt u best contact met ons:
Klik hier