Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in werksituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet). Ergonomie staat voor gezond en efficiënt werken. Bij het ontwerpen speelt vooral gebruiksvriendelijkheid en comfort een rol.

Verder worden drie specialisatiedomeinen afgebakend:

  • Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.
  • Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, beslissen, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, stress en training.
  • Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van sociotechnische systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, ontwerpen van werkplekken en –tijden, teamwork, participatieve ergonomie, telewerken en kwaliteitszorg.

 

Sub.cat.

Opleiding

Ergonomie

  • Beeldschermwerk
  • Heffen en tillen

 

Opleiding

Beeldschermwerk

Heffen en tillen

Duur

½ dag

½ dag

Examen

Geen

Geen

Attest of brevet

Attest van deelname

Attest van deelname

Geldigheid attest

Afhankelijk van de risicoanalyse

Afhankelijk van de risicoanalyse

Nascholing

Afhankelijk van de risicoanalyse

Afhankelijk van de risicoanalyse

Meer info

Klik hier

Klik hier