Opleidingen "Asbest"

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daarom is asbest voor de medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. 

Er bevindt nog heel veel asbest in gebouwen, ook al is het gebruik ervan reeds een ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren de medewerkers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’.

Na afloop van deze opleiding is men in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin.

 

Sub.cat.

Opleiding

Asbest

  • Opleiding Asbest
    • Opleiding: “Asbest, beheersen en herkennen”
    • Opleiding: “Asbest, eenvoudige handelingen”

 

Opleiding

Asbest, beheersen en herkennen

Asbest, eenvoudige handelingen

Asbest, slopen en verwijderen

Duur

½ dag

1 dag

5 dagen

Examen

Geen

Theoretische test

Examen (TH en PR)

Attest of brevet

Attest van deelname

Brevet

Brevet

Geldigheid attest

Afhankelijk van de risicoanalyse

1 jaar

1 jaar

Nascholing

Afhankelijk van de risicoanalyse

Jaarlijks 1 dag

Jaarlijks 1 dag

Meer info

Klik hier

Klik hier

Klik hier