Advies

Brand Risico Analyse

 • Algemene brandveiligheid
 • Wettelijke bepalingen en regelgevingen
 • Noodplan en evacuatieplan
 • Chemische agentia en brand
 • ATEX-richtlijn en wetgeving
 • Branddetectiesystemen
 • Brandpreventiesystemen

Elektrische Risico Analyses

 • Wettelijke bepalingen en relgevingen
 • Attesten en keuringen
 • Hoogspanning-laagspanning
 • Machinerichtlijnen
 • BA4-BA5
 • Signalisaties

Welzijn en veiligheid

 • VMS analyse
 • Ergonomie en psychosociale belasting
 • PBM’s en het efficiënt gebruik ervan
 • Betrokkenheid hiërarchische lijn
 • Ondersteuning Preventieadviseur

Psychosociale Risico Analyses

 • Individuele begeleiding
 • Screening
 • Risicoanalyse psycho-sociale

Asbest

 • Risicoanalyse Asbest
 • Asbestinventaris

EHBO

 • Risicoanalyse EHBO
 • Inhoud koffer EHBO