Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs (C) (Code 95)

Erkenningsnummer opleiding:

OCF-166/MPM-003: Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs (C)

Inhoud van de opleiding:

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen in een erkend trainingscentrum.

 • Hoe reageren bij brand?
 • Wat is brand? Wat is vuur?
 • Brand in de transportsector
 • Preventie
 • Wat is het grootste gevaar bij brand?
 • Evacuatie
 • Veiligheid
 • Hulpdiensten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Blusmiddelen
 • Brand blussen
 • reageren bij brand
 • Lekkages
 • Eerste Hulp
 • Menselijk gedrag bij brand
 • Praktijk: Blussen van een beginnende brand.

Het volgen van deze opleiding staat garant voor 7 kredietpunten.

Deze module maakt deel uit van de verplichte nascholing krijg je de basiskennis mee over het hanteren van kleine blusmiddelen.

In deze module leert u correct reageren bij een ongeval. U leert kleine blusmiddelen hanteren bij een beginnende brand.

Thema’s van de opleiding:

3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen

Doelgroep van de opleiding:

Vrachtwagenchauffeurs (rijbewijs C)

Duur van de opleiding:

7u (7 kredietpunten)

Voor meer informatie op maat, vraag gerust een offerte op.

Ga terug naar opleidingscentrum OCF-166.