ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in werksituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet). Ergonomie staat voor gezond en efficiënt werken. Bij het ontwerpen speelt vooral gebruiksvriendelijkheid en comfort een rol.

Verder worden drie specialisatiedomeinen afgebakend:

  • Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.
  • Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, beslissen, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, stress en training.
  • Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van sociotechnische systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, ontwerpen van werkplekken en –tijden, teamwork, participatieve ergonomie, telewerken en kwaliteitszorg.

Opleidingen:

  • Beeldschermwerk
  • Heffen en tillen
Opleiding Beeldschermwerk Heffen en tillen
Duur ½ dag ½ dag
Examen Geen Geen
Attest of brevet Attest van deelname Attest van deelname
Geldigheid attest Afhankelijk van de risicoanalyse Afhankelijk van de risicoanalyse
Nascholing Afhankelijk van de risicoanalyse Afhankelijk van de risicoanalyse
Meer info Klik hier Klik hier

Ga terug naar opleidingen op maat