opleidiging werken in besloten ruimte

“Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang die niet is ontworpen voor het normale verblijf van personen, en waar het risico bestaat op letsel of gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen, externe of interne omstandigheden of activiteiten.” 

Binnen het werken in ‘besloten ruimte’ moet er soms de keuze gemaakt worden om te werken met ‘onafhankelijke adembescherming’.

Binnen deze opleidingen wordt er stil gestaan bij de risico’s e de gevaren van een besloten ruimte en hoe met deze risico’s omgegaan kan worden.

Opleidingen:

  • Werken in besloten ruimte
  • Werken met onafhankelijke adembescherming
Opleiding Initiatie werken in
besloten ruimte
Werken met
onafhankelijke
adembescherming
Duur ½ dag 1 dag
Examen Geen Theoretische test
of VCA-examen
Attest of
brevet
Attest van deelname VCA-brevet
Geldigheid attest Afhankelijk van de
risicoanalyse
10 jaar
Nascholing Afhankelijk van de
risicoanalyse
Na 5 jaar
Meer info Klik hier Klik hier

Neem met ons contact op voor jouw opleiding op maat!

Ga terug naar opleidingen op maat