opleiding aanslaan van lasten

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.

Aan het verplaatsen van lasten zijn bepaalde risico’s verbonden. 

Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:

  • Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
  • Het losschieten van de sluiting
  • Het verkeerd aanslaan van de last
  • Het kantelen van de machine
  • Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Opleidingen:

  • aanslaan en uitwijzen van kritieke en niet-kritieke lasten
  • Rolbrug (Cabine / Kabelbediening / afstandsbediening)
  • Autolaadkraan
  • Snelmontagekraan
Opleiding Aanslaan
en uitwijzen
van kritieke
lasten
Rolbrug Autolaad-
kraan
Snel-
montage-
kraan
Duur 1
tot 1 ½ dag
1, 2 of
3 dagen
1 of
2 dagen
1 of
2 dagen
Examen TH + PR TH + PR TH + PR TH + PR
Attest of
brevet
Brevet of
VCA-brevet
Brevet of
VCA-brevet
Brevet of
VCA-brevet
Brevet of
VCA-brevet
Geldigheid
attest
Afh. vd
risicoanalyse
VCA-brevet: 10 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA-brevet: 10 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA-brevet: 10 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA-brevet: 10 jaar
Nascholing Afh. vd
risicoanalyse
VCA: na 5 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA: na 5 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA: na 5 jaar
Afh. vd
risicoanalyse
VCA: na 5 jaar
Meer info Klik hier Klik hier Klik hier Klik hier

Neem met ons contact op voor jouw opleiding op maat!

Ga terug naar opleidingen op maat