opleiding asbest

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daarom is asbest voor de medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. 

Er bevindt nog heel veel asbest in gebouwen, ook al is het gebruik ervan reeds een ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren de medewerkers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’.

Na afloop van deze opleiding is men in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin.

Opleidingen:

  • Asbest, beheersen en herkennen
  • Asbest, eenvoudige handelingen
  • Asbest, slopen en verwijderen
Opleiding Asbest,
beheersen en
herkennen
Asbest,
eenvoudige
handelingen
Asbest,
slopen en
verwijderen
Duur ½ dag 1 dag 4 dagen
Examen Geen Theoretische
test
Examen
(TH en PR)
Attest of
brevet
Attest van
deelname
Brevet Brevet
Geldigheid
attest
Afhankelijk van de risicoanalyse 1 jaar 1 jaar
Nascholing Afhankelijk van de risicoanalyse Jaarlijks 1 dag Jaarlijks 1 dag
Meer info Klik hier Klik hier Neem contact
op voor meer
informatie

Neem met ons contact op voor jouw opleiding op maat!

Ga terug naar opleidingen op maat