opleiding elektrische risico’s

Volgens het AREI – art. 47 dienen BA4 – gewaarschuwde personen / BA5 – vakbekwame personen voldoende opgeleide personen te zijn. Deze theoretische opleiding heeft tot doel aan de cursisten de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische risico’s te verschaffen zodat zij in staat zijn:

  • De gevaren van elektriciteit te onderkennen 
  • Gemotiveerd zijn om op gepaste wijze gebruik te maken van arbeidsmiddelen en noodzakelijke beschermingsuitrustingen
  • Op gepaste wijze kunnen reageren in een noodsituatie

Opleidingen:

  • BA4 – Gewaarschuwde personen
  • BA5 – Vakbekwame personen
Opleiding BA4 –
Gewaarschuwde
personen
BA5 –
Vakbekwame
personen
Duur ½ of 1 dag ½ of 1 dag
Examen Theoretische test Theoretische test
Attest of
brevet
Attest van
deelname
Attest van
deelname
Geldigheid
attest
Afhankelijk van de
risicoanalyse
Afhankelijk van de
risicoanalyse
Nascholing Afhankelijk van de
risicoanalyse
Afhankelijk van de
risicoanalyse
Meer info Klik hier Klik hier

Neem met ons contact op voor jouw opleiding op maat!

Ga terug naar opleidingen op maat