opleiding veiligheid op het werk

Met de omzetting van de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid in de Welzijnswet en de codex voor welzijn op het werk is de risicobeoordeling van de beroepsrisico’s de basis geworden van het preventiebeleid. Welke methode er bij voorkeur wordt gebruikt, hangt af van de specifieke situaties waarin een bedrijf zich bevindt. Een definitie van deze opgelegde risicobeoordeling is in de Belgische wetgeving niet vermeld, noch van de termen gevaar, risico en risicofactoren. Er moet dus situationeel worden gehandeld.

Opleidingen:

  • Welzijnswetgeving: herkennen en beoordelen van risico’s.
  • Welzijnswetgeving: initiatie algemene veiligheid
  • Welzijnswetgeving: last minute risico analyse
Opleiding Herkennen en
beoordelen van risico’s
Initiatie
algemene veiligheid
Last minute
risico analyse
Duur 1 dag ½ dag ½ dag
Examen Geen Geen Geen
Attest of
brevet
Attest van
deelname
Attest van
deelname
Attest van
deelname
Geldigheid
attest
Afh. vd
risicoanalyse
Afh. vd
risicoanalyse
Afh. vd
risicoanalyse
Nascholing Afh. vd
risicoanalyse
Afh. vd
risicoanalyse
Afh. vd
risicoanalyse
Meer info Klik hier Klik hier Klik hier

Neem met ons contact op voor jouw opleiding op maat!

Ga terug naar opleidingen op maat