Opleidingen 

We staan al jaren garant voor kwaliteitsvolle opleidingen

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Open opleidingen

Op zoek naar een kwaliteitsvolle opleiding voor één van uw medewerkers?  Consulteer onze kalender en schrijf u werknemer onmiddelijk in.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Opleiding op maat

Kwaliteitsvolle opleidingen op maat van uw bedrijf.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Vakbekwaamheid / Code 95

Succes Invest is erkend als opleidingscentrum voor het agentschap MOW van de Vlaamse Overheid:  CODE 95
OCF-166 - Succes Invest  Ondertussen zijn al 8 modules erkend.

Opleidingen op maat

Wij bieden onderstaande opleidingen aan op maat van uw bedrijf.

Mocht u nog andere vragen hebben, die echter niet in bovenstaande lijst vermeld staan, aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Vakbekwaamheid - Code 95 - OCF 166

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE of D/DE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95).

Erkend opleidingscentrum vakbekwaamheid

Bij publicatie in het staatsblad van 25 januari 2019 werden wij, Succes Invest, Scheldestraat 49C, 8553 Otegem erkend op 7 januari 2019 als erkend opleidingscentrum.

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 04.05.2007, betreffend het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nasholing van bestuurders van voertuigen van de categorie_en C, C+E, D, D+E en de subcategoriën C1, C1+E, D1, D1+E heeft de Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare werken ons opleidingscentrum voor nascholing erkend.

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum:
OC-166
Startdatum erkenning:
7 januari 2019
Einderkenning:
6 januari 2024
Naam en adres van het opleidingscentrum:
Succes Invest
Scheldestraat 49C
8553 Otegem
De erkenning geldt voor:
Goederenvervoer (rijbewijs C)
Personenvervoer (rijbewijs D)

Erkende opleidingen

   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   EHBO voor vrachtwagenchauffeurs C&D
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van het rijbewijs C & D
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Personenvervoer (rijbewijs D)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-001
   Thema's van de opleiding:
   Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:
   - EHBO en noodsituaties
   - Ergonomie
   - Fit & gezond
   - Attitudetraining
   - Wegcode
   - Ongevalsaangifte
   Categorie 3.5: Noodsituaties kunnen beoordelen
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7
   Programma

   theorie
   praktijk
   Wat is EHBO?

   H1: Let op gevaar / eigen veiligheid


   H1: Techniek: Rautek


   H2: Wat is er gebeurd / informatie


   H2: Techniek: Controle Bewustzijn

   H2: Techniek: Controle Ademhaling

   H2: Techniek: Controle Circulatie

   H3: regel deskundige hulp


   H3: Oefening: Contacteer 112

   H4: Vitale functies


   H4: Techniek: Stabiele zijligging

   H4: Techniek: Aanbrengen driehoeksverband als draagdoek.

   H4: Techniek: Aanbrengen van diverse verbanden

   H5: Raenimatie / AED


   H5: Techniek: Reanimatie

   H5: Techniek: Reanimatie met AED

   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Fysieke risico's kunnen beoordelen
   Doelgroep van de module:
   Houders van het rijbewijs C & D
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Personenvervoer (rijbewijs D)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-002
   Thema's van de opleiding:
   Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:
   - EHBO en noodsituaties
   - Ergonomie
   - Fit & gezond
   - Attitudetraining
   - Wegcode
   - Ongevalsaangifte

   Categorie 3.1: Gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen
   Categorie 3.3: Fysieke risico's kunnen voorkomen
   Categorie 3.4: Belang van goede fysieke en mentale gezondheid
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten
   7
   Programma

   Theorie (5u)

   • Fysieke risico's

   • Persoonlijke beschermingsmiddelen en omgaan met restrisico's

   • Risicohandelingen en -houdingen

   • Lichamelijke gezondheid

   Praktijk (2u)

   • Hef- en tiltechnieken

   • Oefeningen met de alcoholtester, propmillebril en de drugsbril

   • Ontspanningsoefeningen (rugschool)

   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs C
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van het rijbewijs C
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-003
   Thema's van de opleiding:
   Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:
   - EHBO en noodsituaties
   - Ergonomie
   - Fit & gezond
   - Attitudetraining
   - Wegcode
   - Ongevalsaangifte
   Categorie 3.5: Noodsituaties kunnen beoordelen
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7
   Programma

   Theorie (5u):

   • Afspraken

   • Hoe reageren bij brand?

   • Wat is brand? Wat is vuur?

    • Vuurdriehoek

    • Hoe merk je brand op?  Hoe verloopt brand?

    • Brandstof

    • Explosies

   • Brand in de transportsector

   • Preventie

   • Wat is het grootste gevaar bij brand?

   • Evacuatie

   • Veiligheid

   • Hulpdiensten

   • Persoonlijke bescherming

   • Blusmiddelen

   • Branden blussen

   • Reageren bij brand

   • Leekkages

   • Eerste Hulp

   • Psychosociale aspecten: menselijk gedrag

   • Toetsing van de theorie aan de hand van een quiz.

   Praktijk (2u):

   • Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen.

   • Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken

   • Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodrant.

   Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchaufferus D (MPM004)
   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Ingrijpen bij brand voor buschauffeurs
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van rijbewijs D
   Personenvervoer (rijbewijs D)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-004
   Thema's van de opleiding:
   Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:
   - EHBO en noodsituaties
   - Ergonomie
   - Fit & gezond
   - Attitudetraining
   - Wegcode
   - Ongevalsaangifte
   Categorie 3.5: Noodsituaties kunnen beoordelen
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7 kredietpunten
   Programma

   Theorie (5u)

   • Afspraken

   • Hoe reageren bij brand?

   • Wat is brand? Wat is vuur?

    • Hoe merk je brand op? Hoe verloopt brand?

    • Brandstof

    • Explosie

   • Brand in de transportsector

   • Preventie

   • Wat is het grootste gevaar bij brand?

   • Evacuatie

   • Veiligheid

   • Hulpdinesten

   • Persoonlijke bescherming

   • Blusmiddelen

   • Branden blussen

   • Reageren bij brand

   • Lekkages

   • Eerste hulp

   • Psychosociale aspecten: menselijk gedrag bij brand

   • Toetsing van de theorie aan de hand van een quiz.

   Praktijk (2u)

   • Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestoestel, CO2-blustoestellen en schumblusmiddelen

   • Blussen van een brandende frietketel met behulp van een lusdeken

   • Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorant.

   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Omgaan met noodsituaties (EHBO & Brand)
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van het rijbewijs C & D
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Personenvervoer (rijbewijs D)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-005
   Thema's van de opleiding:
   Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:
   - EHBO en noodsituaties
   - Ergonomie
   - Fit & gezond
   - Attitudetraining
   - Wegcode
   - Ongevalsaangifte
   Categorie 3.5: Noodsituaties kunnen beoordelen
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7
   Programma


   Theorie
   Praktijk
   Duur
   EHBO
   * Algemene inleiding
   * 4 stappen in de eerste hulp
   * Reanimeren en defibrilleren

   *Initiatie eerste hulp bij ongevallen:
   Wat doe ik in een noodsituatie?
   - Zorg voor veiligheid
   - Toestand van het slachoffer
   - Raadplegen van gespecialiseerde hulp
   - vier stappen in de eerste hulp
   - vier stappen
   - stap 4: reanimeren
   - stap 4: reanimeren en defibrilleren
   - Praktijk: reanimeren en defibrilleren
   - ongevallen laadklep
   - huidwonden
   - brandwonden

   3,5 uur
   Brand
   * Hoe reageren bij brand?
   * Want is brand? Wat is vuur?
   * Brand in de transportsector
   * Preventie
   * Wat is het grootste gevaar bij brand?
   * Evacuatie
   * Veiligheid
   * Blusmiddelen
   * Blussen van een beginnende brand emt behulp van draagbare poederblussers, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen.
   * Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken
   * Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorant.
   Theorie: 2 uur
   Praktijk: 1,5 uur


   Digitale Tachograaf & Rij- en Rusttijden (C) (MPM006)
   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Digitale Tachograaf & Rij- en rusttijden (C)
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van het rijbewijs C
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Erkenningsnummer van de module:
   OC-166/MPM-006
   Thema's van de opleiding:
   Categorie 2.2: Kennis regelgeving goederenvervoer
   Categorie 3.4: Belang van goede fysieke en mentale gezondheid
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7
   Programma
   • Afspraken

   • Waarom werden wettelijke rij- en rusttijden ingevoerd?

   • Welke gegevens registreert de tachograaf.

   Economisch en Milieubewust rijden voor vrachtwagenchauffeurs (C) (MPM007)
   De opleiding
   Titel van de opleiding:
   Economisch en Milieubewust rijden voor vrachtwagenbestuurders (C) ECODRIVE
   Doelgroep van de opleiding:
   Houders van het rijbewijs C
   Goederenvervoer (rijbewijs C)
   Erkenningsnummer van de module: OC-166/MPM-007
   Thema's van de opleiding:
   Categorie 1.2: Kennis technische kenmerken en veiligheidsvoorzieningen
   Categorie 1.3: Brandstofverbruik optimaliseren
   Categorie 1.5: Veiligheid en comfort passagiers.
   Duur van de opleiding:
   7u
   Kredietpunten:
   7
   Programma

   Theorie (4u):

   • Ecologisch aspect (milieubewust rijden)

   • Rol van de vrachtwagenbestuurder

   • Weerstanden en beïnvloedingsfactoren

   • Weerstanden en beïnvloedingsfactoren

   • Koppel en vermogen van een vrachtwagen

   • Uitrollen - kijktechniek snelheid en kinetische energie

   • Doelbewust en veilig brandstof besparend rijden.

   Praktijk (3u): individuele training

   • 3u effectieve rijtijd (achter het stuur)

   • Verplichte afdruk tacho of kopie schijf

   • Evaluatiemoment na de praktijles

   Tijdens een rit op de openbare weg wordt een milieuvriendelijk en economisch rijgedrag aangeleerd, met aandacht voor alle onderwerpen die tijden de theorie besproken zijn.  Individuele begeleiding van de kandidaat zorgt voor een aanpak op maat.  De praktijk gebeurt met uw eigen reglementair en gekeurd voertuig.

   Lesgevers:

   Al onze docenten zijn erkend door het Vlaams Agenschap MOW.   Ze hebben ervaring in binnen hun vakgebied.

   Praktische informatie:

   Alle opleidingen duren 7u.  Aanvangsuur 8u30 - einduur 16u30.

   Alle opleidingen kunnen doorgaan op de locatie van de klant maar ook in ons eigen lescentrum in Otegem, Scheldestraat 49C.

   Voor opleidingen brand dienen volgende zaken voorzien te worden indien de opleiding op locatie doorgaat. (Ruimte 20 op 20m, Wateraansluiting, Elektriciteitsaansluiting, het verwittigen van de buren/buurtbedrijven).  Succes Invest zal de diensten 112 op de hoogte brengen.

   Meer informatie    Open opleiding Code 95