Begeleiding

binnen veiligheid, preventie en welzijn op het werk


Wij brengen het het welzijns- en preventiebeleid in jouw bedrijf op een pragmatische en doelgerichte wijze in kaart.  Onze SafetyScan doet een grondige analyse van jouw veiligheidsbeleid.

SafetyScan

  • Krijg je zicht op wat je reeds uitgevoerd hebt in jouw veiligheidsbeleid. Waar sta je?  Wat moet je nog in orde brengen?

  • Welke gevaren en risico's sluipen rond uw medewerkers en hoe kunnen we deze pragmatisch aanpassen.

  • Je krijgt terug vat op het veiligheidsbeleid van je onderneming.

Na het uitvoeren van een SafetyScan wordt er pragmatische voorstellen en doelstellingen aangereikt.  Op maat van uw bedrijf stellen concrete, duidelijke, pragmatische en haalbare doelstelling op zodat je zicht krijgt op de toekomst.

Vraag uw gratis SafteyScan aan!

Concrete voorstellen.

Na de verwerking van de SafetyScan wordt u een duidelijk rapport overhandigd met een concreet plan van aanpak (en een bijhorend voorstel met offerte).  Na goedkeuring van dit plan van aanpak kunnen concreet aan het werk gaan.

Samen op weg gaan