Aanslaan van lasten

Torenkraan - Rolbrug - snelmontagekran

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.

Aan het verplaatsen van lasten zijn bepaalde risico's verbonden. 

Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel

 • Het losschieten van de sluiting

 • Het verkeerd aanslaan van de last

 • Het kantelen van de machine

 • Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaamheden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.


Aanslaan van lasten

In deze opleiding wordt het aanslaan van kritieke en niet-kritieke lasten en de veiligheidsaspecten hierbij besproken.
 • Duur: 8 , 12 of 16u
 • Attest: "aanslaan van lasten"
 • Geldigheid: 10 (5) jaar
 • Productfiche

Autolaadkraan

In deze opleiding wordt het aanslaan van lasten en de veiligheidsaspecten besproken bij het gebruik van een autolaadkraan.
 • Duur: 8 of 16u
 • Attest: "Autolaadkraanoperator"
 • Geldigheid: 10 (5) jaar
 • Productfiche

Snelmontagekraan

In deze opleiding worden de veiligheidsaspecten en het aanslaan van lasten besproken bij het gebruik van een snelmontagekraan.
 • Duur: 8u to 16u
 • Attest: Snelmontagekraan
 • Geldigheid: 5 jaar
 • Productfiche

Rolbrug

In deze opleiding worden de veiligheidsaspecten en het aanslaan van lasten besproken bij het gebruik van een rolbrug.
 • Duur: 8 of 16u
 • Attest: Rolbrugoperator
 • Geldigheid: 5 jaar
 • Productfiche