Aanslaan van lasten

Torenkraan - graafkraan (grondverzet)

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.

Aan het verplaatsen van lasten zijn bepaalde risico's verbonden. 

Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel

 • Het losschieten van de sluiting

 • Het verkeerd aanslaan van de last

 • Het kantelen van de machine

 • Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaamheden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.


Het woord kraan is reeds gevallen.  Dan denken we soms ook aan een graafkraan voor grondverzet.  Maar een kraan om te takelen is iets anders.  Net hierom hebben we deze samen in een categorie plaats. Net omdat ze niets met elkaar te maken hebben.

Programma

THEORIE

Kritieke lasten

Niet-kritieke lasten

·         Lasten welke beschouwd worden als kritieke lasten

·         Risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten

·         Wetgeving en normen, reglementering keuringen volgens VCA

·         Bepalingen basiskarakteristieken last

·         Berekening optreden krachten aanslagmateriaal

·         Basisbegrippen met betrekking tot de belasting

·         Basisbegrippen hijstoebehoren en berekening belasting hijstoebehoren

·         Wettelijke hand- en armseinen

·         Wat zijn niet-kritieke lasten?

·         Risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten

·         Wetgeving en normen, reglementering keuringen volgens VCA

·         Bepalingen basiskarakteristieken van de last

·         Berekening optreden krachten aanslagmateriaal

·         Basisbegrippen met betrekking tot de belasting

·         Basisbegrippen hijstoebehoren en berekening belasting hijstoebehoren

·         Wettelijk voorziene hand- en armseinen

·         Gebruik verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren, onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor- en nadelen

·         Onderhoud controle en opslag verschillende soorten aanslagmateriaal

·         Correct uitleggen gegevens op verschillende soorten aanslagmateriaal

·         Hoe veilig een last aanslaan met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren in functie van de aard van de last

·         Aandachtspunten risicoanalyse hijswerkzaamheden eenvoudige hijswerkzaamheden met niet-kritieke lasten

·         Gebruik verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren, onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor- en nadelen

·         Onderhoud controle en opslag aanslagmateriaal

·         Gegevens verschillende soorten aanslagmateriaal

·         Hoe veilig een niet-kritieke last aanslaan met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren in functie van de aard van de last

·         Aandachtspunten risicoanalyse hijswerkzaamheden

Theoretische vragenlijst

PRAKTIJK

Kritieke lasten

Niet-kritieke lasten

·         Een ingewikkelde constructie met een moeilijk te bepalen zwaartepunt (bv. buizenconstructie) aanslaan met het oog op het correct positioneren

·         Een zware last met onevenwicht aanslaan

·         Een elektromotor (geen oogbouten gebruiken) correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen

·         Een lange last aanslaan, rechtzetten en correct in een andere richting neerleggen

·         Een last begeleiden langsheen een parcours

·         Een eenvoudige constructie met een gemakkelijk te bepalen zwaartepunt (bv. Meerdere buizen) aanslaan en verplaatsen

·         Een apparaat met oogbouten correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen

·         Een last begeleiden langsheen een parcours

Praktijk examen

THEORIE

 • Snelmontagekraan: uitleg en werkzaamheden

 • Begrippen bouw en functies snelmontagekraan, verschillende types en toepassingen

 • Kennis aanslagmateriaal en hijstoebehoren, wat een goede hijs is en correct stockeren

 • Gangbare hijstekens bij werken met 2 personen

 • Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik snelmontagekraan en werkvergunningen

 • Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)

 • Keuringsvereisten hijswerktuigen, hulpmiddelen en aanslagmateriaal

 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels

 • Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren

 • Verschillende aanslagmethodes

 • Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Theorievragenlijst (15 min)

PRAKTIJK

 • Dagelijkse controle uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en rapporteren

 • Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken

 • Respecteren werkhoogte

 • Juist gebruik bedieningsorgaan op een beheerste wijze

 • Veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal

 • Gijstekens toepassen in de praktijk

 • Manoeuvreren met lasten:

  • nemen en verplaatsen van lasten,

  • slingerbeweging dempen en vermijden,

  • stapelen lasten grondniveau,

  • omdraaien lasten,

  • vermijden negatieve belasting,

  • schatten afstanden en diepte,

 • Correct parkerenOrde en netheid

Praktijkexamen (30min)

THEORIE

 • Autolaadkraan: uitleg en werkzaamheden

 • Begrippen bouw en functies autolaadkraan, verschillende types en toepassingen

 • Kennis aanslagmateriaal en hijstoebehoren, wat een goede hijs is en correct stockeren

 • Gangbare hijstekens bij werken met 2 personen

 • Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik autolaadkraan en werkvergunningen

 • Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)

 • Keuringsvereisten hijswerktuigen, hulpmiddelen en aanslagmateriaal

 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels

 • Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren

 • Verschillende aanslagmethodes

 • Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Theorievragenlijst (15 min)

PRAKTIJK

 • Dagelijkse controle uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en rapporteren

 • Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken

 • Kunnen in-­ en uitschakelen van de PTO of andere aandrijvingsvormen van de kraan

 • Veilig kunnen afstempelen van de bedieningsplaats of het laadplatform

 • Juist gebruik bedieningsorgaan op een beheerste wijze

 • Uit transportpositie brengen van de autolaadkraan zonder negatieve belasting aan het borgingssysteem of de vrachtwagencabine

 • Veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal

 • hijstekens toepassen in de praktijk

 • Manoeuvreren met lasten:

  • nemen en verplaatsen van lasten,

  • slingerbeweging dempen en vermijden,

  • stapelen lasten grondniveau,

  • omdraaien lasten,

  • vermijden negatieve belasting,

  • schatten afstanden en diepte, …

 • Correct parkeren

 • Terugbrengen in veilige transportpositie van autolaadkraan

 • Orde en netheid

Praktijkexamen (30min)

THEORIE

 • Snelmontagekraan: uitleg en werkzaamheden

 • Begrippen bouw en functies snelmontagekraan, verschillende types en toepassingen

 • Kennis aanslagmateriaal en hijstoebehoren, wat een goede hijs is en correct stockeren

 • Gangbare hijstekens bij werken met 2 personen

 • Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik snelmontagekraan en werkvergunningen

 • Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)

 • Keuringsvereisten hijswerktuigen, hulpmiddelen en aanslagmateriaal

 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels

 • Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren

 • Verschillende aanslagmethodes

 • Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Theorievragenlijst (15 min)

PRAKTIJK

 • Dagelijkse controle uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en rapporteren

 • Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken

 • Respecteren werkhoogte

 • Juist gebruik bedieningsorgaan op een beheerste wijze

 • Veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal

 • Hijstekens toepassen in de praktijk

 • Manoeuvreren met lasten:

  • nemen en verplaatsen van lasten,

  • slingerbeweging dempen en vermijden,

  • stapelen lasten grondniveau,

  • omdraaien lasten,

  • vermijden negatieve belasting,

  • schatten afstanden en diepte,

 • Correct parkeren & Orde en netheid

Praktijkexamen (30min)

THEORETISCHE OPSTELLING

 • Graafmachine: uitleg en werkzaamheden

 • Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten

 • Begrippen bouw graafmachine en functies

 • Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik graafmachine en werkvergunningen

 • Persoonlijke (PBM’s) en collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s)

 • Keuringsvereisten

 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels

 • Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren

 • Stabiliteitsfactoren, begrijpen en gebruik laaddiagram

 • Periodiek onderhoud, veiligheid bij gebruik brandstoffen en oliën

 • Veiligheidsinstructies nakijken voor aanvang werken

 • Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

 • Stopprocedure einde dag

 • Mogelijkheden transporteren graafmachine en vereisten

Theorie vragenlijst

PRAKTISCHE BENADERING

 • Uitvoeren startcontrole

 • Rijden en manoeuvreren

 • Graven en nivelleren (uitgraven koffer van 3 m bij 10 m afgebakend met een koord. Diepte koffer is 1 m, op 60 cm bevindt zich een ondergrondse dwarsleiding in polyethyleen)

 • Lade en hijsen met de graafmachine (hijsen en verplaatsen van een betonblok van ongeveer 200 kg, heen en terug doorheen een vooraf uitgezet u traject van 3 m op 10 m. Breedte afbakening is breedte van e last ongeveer 60 cm)

 • Graafmachine stationeren / parkeren

 • Graafmachine veilig transporteren

Praktijkopdrachten met permanente evaluatie

Praktisch

Lesgever

Al onze lesgevers zijn ervaren in hun vakgebied.  Ze hebben ervaring met het aanslaan en uitwijzen van kritieke of niet-kritieke lasten.