Brandbestrijdings-dienst

Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw buiten geraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse.

Het opstarten en trainen van een brandbestrijdingsdienst is minstens evenveel waard als een goede verzekeringspolis. Ze bieden de garantie van een vlotte aanpak met de juiste vaardigheden. De ervaring leert ons dat de beginnende branden door de brandbestrijdingsdienst kordaat, snel en doeltreffend geblust worden, waardoor grote rampen kunnen worden vermeden.

Programma van de opleidingen

Programma modulaire opleiding

Programma basisopleiding

Programma opleiding voor leidinggevenden

Module 1: Theorie brand en kleine blusmiddelen (2u)

Combinatie van Inhoud module 1  en module 2 (2u)

Combinatie van module 1, 2 en 3 in 4u.

Module 2: Theorie brandbestrijdingsdienst - interventieploeg: basis (2u)

Inhoud van module 4, 5 en 6 in 6u.

Combinatie van module 4, 5 en 6 in 4u.

Module 3: Theorie brandbestrijdingsdienst - interventieploeg: communicatie (2u)

 

Vervolmakingsopleiding van de basisopleiding of na een opleiding kleine blusmiddelen.

Meestal in jaar 2 gegeven.

Module 4: Theorie evacuatie - zandbakoefening (2u)

Module 5: Praktijk kleine blusmiddelen (2u30)

Module 6: Praktijk evacuatie (1u30)

Module 1: Theorie brand en kleine blusmiddelen (2u)

                    Inzicht krijgen in de veiligheidsfunctie,

                    Het naleven en gebruik werkvergunningen

                    Kennis verwerven omtrent brand:

                    Welke zijn de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek),

                    Hoe ontstaan, en ontwikkelt of bereid een brand uit.

                    Welke verschillende soorten branden bestaan er,

                    Wat is de oorzaken?

                    Met welke middelen kunnen brand bestrijden?

                    Het aanleren van en herkennen werksituaties met verhoogd brandrisico

                    Hoe werken verschillende blusmiddelen en bij welke soorten branden kunnen we deze dan gebruiken.

                    Het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden.

                    Weten hoe te handelen bij brand, brandalarm en evacuatiealarm

Module 2: Theorie Brandbestrijdingsdienst – interventieploeg: Basis

                    Het aanleren en uitdiepen van de nodige kennis en vaardigheden.

                    Door welke maatregelen voor, tijdens en na de werken kunnen we preventief handelen.

                    Weten hoe correct en adequaat te handelen bij brand, brandalarm en evacuatiealarm?

                    Toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik.

                    De elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden

Module 3: Theorie Brandbestrijdingsdienst – interventieploeg: Communicatie

                    Beheer van de brandbestrijdingsdienst.

                    Teams aansturen tijdens een crisis

                    Duidelijke bevelvoering

                    Vaardigheden in communicatie

Module 4: Theorie evacuatie - zandbakoefening

                    Wat zijn de verplichingen m.b.t. evacuatie?

                    Welke pictogrammen moet ik voorzien?

                    Zandbakoefening – evacuatie

Module 5: Praktijk Kleine Blusmiddelen

                    Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen

                    Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken

                    Blussen van een brandend persoon

                    Scenario oefening (2p) met deurprocedure

                    Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorand

Module 6: Praktijk Evacuatie

                    Nazicht structuur nodige mensen en middelen om een veilige en snelle evacuatie te waarborgen in uw bedrijf

                    Opstellen scenario en aanstellen observatoren voor het verloop van een evacuatieoefening

                    Evaluatie evacuatieoefening: positieve en negatieve punten

Theorie

                    Inzicht krijgen in de veiligheidsfunctie,

                    Het naleven en gebruik werkvergunningen

                    Kennis verwerven omtrent brand:

o   Welke zijn de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek),

o   Hoe ontstaan, en ontwikkelt of bereid een brand uit.

o   Welke verschillende soorten branden bestaan er,

o   Wat is de oorzaken?

o   Met welke middelen kunnen brand bestrijden?

                    Het aanleren van en herkennen werksituaties met verhoogd brandrisico

                    Hoe werken verschillende blusmiddelen en bij welke soorten branden kunnen we deze dan gebruiken.

                    Het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden.

                    Door welke maatregelen voor, tijdens en na de werken kunnen we preventief handelen? Branduitbreiding en deurprocedure.

                    Weten hoe correct en adequaat te handelen bij brand, brandalarm en evacuatiealarm?

                    Toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik.

                    De elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden

Praktijk Kleine Blusmiddelen

                    Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen

                    Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken

                    Blussen van een brandend persoon

                    Scenario oefening (2p) met deurprocedure

                    Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorant

1)            Theorie

                    Inzicht krijgen in de veiligheidsfunctie,

                    Het naleven en gebruik werkvergunningen

                    Kennis verwerven omtrent brand:

a)       Welke zijn de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek),

b)      Hoe ontstaan, en ontwikkelt of bereid een brand uit.

c)       Welke verschillende soorten branden bestaan er,

d)      Wat is de oorzaken?

e)      Met welke middelen kunnen brand bestrijden?

                    Het aanleren van en herkennen werksituaties met verhoogd brandrisico

                    Door welke maatregelen voor, tijdens en na de werken kunnen we preventief handelen.

                    Hoe werken verschillende blusmiddelen en bij welke soorten branden kunnen we deze dan gebruiken.

                    Het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden.

                    Weten hoe correct te handelen bij brand, brandalarm en evacuatiealarm

2)            Praktijk

                    Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen

                    Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken

                    Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorant

Brandbestrijdingsdienst voor kinderdagverblijven

Theorie

                    Inzicht krijgen in de veiligheidsfunctie,

                    Het naleven en gebruik werkvergunningen

                    Kennis verwerven omtrent brand:

o   Welke zijn de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek),

o   Hoe ontstaan, en ontwikkelt of bereid een brand uit.

o   Welke verschillende soorten branden bestaan er,

o   Wat is de oorzaken?

                    Met welke middelen kunnen brand bestrijden?

                    Het aanleren van en herkennen werksituaties met verhoogd brandrisico

                    Door welke maatregelen voor, tijdens en na de werken kunnen we preventief handelen.

                    Hoe werken verschillende blusmiddelen en bij welke soorten branden kunnen we deze dan gebruiken.

                    Het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden.

                    Weten hoe correct te handelen bij brand, brandalarm en evacuatiealarm

                    Wat zijn de verplichtingen m.b.t. evacuatie?

                    Welke pictogrammen moet ik voorzien?

Praktijk

                    Blussen van een beginnende brand met behulp van draagbare poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en schuimblusmiddelen

                    Blussen van een brandende frietketel met behulp van een blusdeken

                    Het gecontroleerd simuleren van een explosie van een busje deodorant

Evacuatie

                    Nazicht structuur nodige mensen en middelen om een veilige en snelle evacuatie te waarborgen in uw bedrijf

                    Opstellen scenario en aanstellen observatoren voor het verloop van een evacuatieoefening

                    Evaluatie evacuatieoefening: positieve en negatieve punten

Praktische informatie

Lesgevers


Al onze lesgevers zijn ervaren in hun vakgebied; Hun ervaring hebben ze opgedaan in de verschillende opleidingen vanuit Brandweer.

Wij hebben een goede verzekering in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid.    Wenst u meer informatie hierover?    Neem met ons contact:  info@succesinvest.be .

Tijdens elke brandopleiding heeft de lesgever een “brandwonden-kit” mee in geval van een ongeval met het vuur waarbij er brandwonden zouden kunnen ontstaan, de correcte eerstehulpverlening toe te passen.

Afspraken

  We komen ter plaatste met onze brand-trailer.    Hiervoor hebben we volgende voorzieningen nodig.  

  • Aansluiting water  

  • Aansluiting elektriciteit  

  • Ruimte 20m op 20 voor de praktijkoefening en plaatsen van de brandwagen.  

Klant verwittigt alle buren in de omgeving.

Wij nemen vooraf en tijdens de oefening contact op met de HC112 centrale.

Meer info  Open opleidingen