Elektrische risico's: BA4 en BA5

Volgens het AREI van 2020 en de Codex voor welzijn op het werk, Boek III Arbeidsplaatsen, Titel2: Elektrische risico's dient een BA4 – gewaarschuwde personen / BA5 – vakbekwame personen voldoende opgeleide personen te zijn. Deze theoretische opleiding heeft tot doel aan de cursisten de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische risico’s te verschaffen zodat zij in staat zijn:

  • De gevaren van elektriciteit te onderkennen 

  • Gemotiveerd zijn om op gepaste wijze gebruik te maken van arbeidsmiddelen en noodzakelijke beschermingsuitrustingen

  • Op gepaste wijze kunnen reageren in een noodsituatie

Programma

·         Arbeidsongevallen

·         Gevaren van elektriciteit

·         Externe invloeden op de elektrische installaties

·         IP-code van elektrisch materiaal

·         Basisbegrippen elektriciteit (oefeningen)

·         Praktijk sessie

·         De wet van Pouillet

·         Kabels en draden

·         Impact van elektriciteit op het menselijk lichaam.

·         Wetten en regelgevingen

·         Spanningsgebieden

·         Veiligheid en bescherming

o   Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting

o   Bescherming tegen direct en indirect contact

o   Bescherming tegen vlamboog en explosies

·         Brand en explosie gevaren

·         Aangepaste gereedschappen

·         Basisprincipes bij werkzaamheden

·         Werken in uitgeschakelde zones

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

·         BA4-qualificatietoets

* De opleiding voor niet-electricien is véél theoretischer en minder praktisch.  Elektriciens krijgen de zelfde opleiding maar de praktische insteek is groter.

·         Arbeidsongevallen

o   Gevaar en Risico’s

o   Oorzaken

o   PDCA

o   LMRA

o   Risicoanalyse: diverse methodes

·         Gevaren van Elektriciteit (met praktische voorbeelden)

·         Uitwendige invloeden op elektrische installaties

·         IP Code

·         Begrippen elektriciteit (met oefeningen en praktijksessie meten)

·         Impact van elektriciteit op het menselijk lichaam

·         Wetten en regelgevingen

·         Spanningsgebieden

·         Veiligheid en bescherming

o   De elektrische installaties

§  Kortsluitstromen

o   Personen

§  Direct contact

§  Indirect contact

·         Aardingen

·         Brand & explosie gevaren

·         Aangepaste gereedschappen

·         Soorten netwerken *

o   TT-net

o   T.N-C-net

o   T.N-S-net

o   T.N.C-S-net

o   I.T.-net

·         Kortsluitstromen

·         Generatoren *

·         Kabels – haspels – stekkers

·         Brandklasse geleiders

·         Safety-principes

o   The golden 8 (werken in uitgeschakelde zones)

o   Last Minute Risk Analysis (LMRA)

o   Preventiehiërarchie

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

·         Coaching BA4-personen

·         BA5-Qualificatietoest

*Op maat van het bedrijf

1 daagse opleiding (8u)

2 daagse opleiding (16u)

·         Arbeidsongevallen

o   Gevaar en Risico’s

o   Oorzaken

o   PDCA

o   LMRA

o   Risicoanalyse: diverse methodes

·         Gevaren van Elektriciteit

·         Uitwendige invloeden op elektrische installaties

·         IP Code

·         Begrippen elektriciteit

·         Impact van elektriciteit op het menselijk lichaam

·         Wetten en regelgevingen

·         Spanningsgebieden

·         Veiligheid en bescherming

o   De elektrische installaties

§  Kortsluitstromen

o   Personen

§  Direct contact

§  Indirect contact

·         Aardingen

·         Brand & explosie gevaren

·         Aangepaste gereedschappen

·         Soorten netwerken *

o   TT-net

o   T.N-C-net

o   T.N-S-net

o   T.N.C-S-net

o   I.T.-net

·         Kortsluitstromen

·         Generatoren *

·         Kabels – haspels – stekkers

·         Brandklasse geleiders

·         Safety-principes

o   The golden 8 (werken in uitgeschakelde zones)

o   Last Minute Risk Analysis (LMRA)

o   Preventiehiërarchie

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

·         Coaching BA4-personen

·         BA5-Qualificatietoest

·         Arbeidsongevallen

o   Gevaar en Risico’s

o   Oorzaken

o   PDCA

o   LMRA

o   Risicoanalyse: diverse methodes

·         Gevaren van Elektriciteit (met praktische voorbeelden)

·         Uitwendige invloeden op elektrische installaties

·         IP Code

·         Begrippen elektriciteit (met oefeningen en praktijksessie meten)

·         Impact van elektriciteit op het menselijk lichaam

·         Wetten en regelgevingen

·         Spanningsgebieden

·         Veiligheid en bescherming (met praktische oefeningen)

o   De elektrische installaties

§  Kortsluitstromen

o   Personen

§  Direct contact

§  Indirect contact

·         Aardingen

·         Brand & explosie gevaren

·         Aangepaste gereedschappen (met praktische voorbeelden)

·         Soorten netwerken (met praktische voorbeelden)

o   TT-net

o   T.N-C-net

o   T.N-S-net

o   T.N.C-S-net

o   I.T.-net

·         Kortsluitstromen

·         Generatoren

·         Kabels – haspels – stekkers

·         Brandklasse geleiders

·         Safety-principes

o   The golden 8 (werken in uitgeschakelde zones)

o   Last Minute Risk Analysis (LMRA)

o   Preventiehiërarchie

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

·         Coaching BA4-personen

·         BA5-Qualificatietoest

·         Arbeidsongevallen

o   Gevaar en Risico’s

o   Oorzaken

o   PDCA

o   LMRA

o   Risicoanalyse: diverse methodes

·         Gevaren van Elektriciteit

·         Uitwendige invloeden op elektrische installaties

·         IP Code

·         Begrippen elektriciteit

·         Impact van elektriciteit op het menselijk lichaam

·         Wetten en regelgevingen

·         Spanningsgebieden

·         Veiligheid en bescherming

o   De elektrische installaties

§  Kortsluitstromen

o   Personen

§  Direct contact

§  Indirect contact

·         Aardingen

·         Brand & explosie gevaren

·         Aangepaste gereedschappen

·         Soorten netwerken*: (toegespitst op het netwerk van het bedrijf)
TT-net of T.N-C-net of T.N-S-net of T.N.C-S-net of I.T.-net

·         Kortsluitstromen

·         Generatoren (indien van toepassing) *

·         Kabels – haspels – stekkers

·         Brandklasse geleiders

·         Safety-principes

o   The golden 8 (werken in uitgeschakelde zones)

o   Last Minute Risk Analysis (LMRA)

o   Preventiehiërarchie

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

·         Coaching BA4-personen

·         BA5-Qualificatietoets

 

*Vooraf bespreken met het bedrijf.
 

Opleiding van 4u

Opleiding van 8u

·         Basisbegrippen elektriciteit

·         Arbeidsongevallen

·         Elektriciteit op de bouwwerf

·         Gevaren van elektriciteit

·         Risico’s van elektriciteit

·         Preventiemaatregelen

o   Algemene eisen voor tijdelijke bouwplaatsaansluitingen

o   Specifieke eisen van tijdelijke bouwplaatsaantsluitingen

§  Elektrische installaties gevoed door generatoren / elektrogroepen

§  Het gebruik van stopcontacten, kabels, verlengkabels en kabelhaspels

§  Het gebruik van elektrisch handgereedschap

§  Verlichting op de bouwplaats

o   Preventiemaatregelen bij werkzaamheden

§  The golden 8

§  LMRA

 

                        

 

·         Welke betekenis heeft de codificatie BB2 en BC2

o   Uitwendige invloeden

o   Toestand van het menselijk lichaam: BB.

·         Veiligheid en bescherming van personen toe

o   Direct contact

o   Indirect contact

·         Eerste hulp bij ongevallen met elektriciteit

o   Laagspanning

o   Hoogspanning

·         Basisbegrippen elektriciteit (met oefeningen en praktijk sessie)

·         Arbeidsongevallen

·         Elektriciteit op de bouwwerf

·         Gevaren van elektriciteit

·         Risico’s van elektriciteit

·         Preventiemaatregelen

o   Algemene eisen voor tijdelijke bouwplaatsaansluitingen

o   Specifieke eisen van tijdelijke bouwplaatsaantsluitingen

§  Elektrische installaties gevoed door generatoren / elektrogroepen (uitgebreid met de stroomgroep-netten)

§  Het gebruik van stopcontacten, kabels, verlengkabels en kabelhaspels

§  Het gebruik van elektrisch handgereedschap

§  Verlichting op de bouwplaats

o   Preventiemaatregelen bij werkzaamheden

§  The golden 8

§  LMRA

·         Welke betekenis heeft de codificatie BB2 en BC2

o   Uitwendige invloeden

o   Toestand van het menselijk lichaam: BB.

·         Veiligheid en bescherming van personen toe

o   Direct contact

o   Indirect contact

·         Eerste hulp bij ongevallen met elektriciteit

o   Laagspanning

o   Hoogspanning

Praktische informatie


Voor alle opleidingen
Duur:
1/2 dag, 1 dag of 2 dagen
Examen:
Om de qualificatie BA4 of BA5 te behalen: ja
Attest of brevet:
Attest van deelname
Geldigheid van het attest:
3 of 5 jaar (afhankelijk van de risicoanalyse)
Nascholing:
Afhankelijk van de risicoanalyse.

Onze lesgever

Onze lesgever heeft ervaring in zijn vakgebied. Hij is elektricien van opleiding.