Elektrische risico's: BA4 en BA5

Volgens het AREI van 2020 en de Codex voor welzijn op het werk, Boek III Arbeidsplaatsen, Titel2: Elektrische risico's dient een BA4 – gewaarschuwde personen / BA5 – vakbekwame personen voldoende opgeleide personen te zijn. Deze theoretische opleiding heeft tot doel aan de cursisten de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische risico’s te verschaffen zodat zij in staat zijn:

 • De gevaren van elektriciteit te onderkennen 

 • Gemotiveerd zijn om op gepaste wijze gebruik te maken van arbeidsmiddelen en noodzakelijke beschermingsuitrustingen

 • Op gepaste wijze kunnen reageren in een noodsituatie

Opleidingen BA4 en BA5

Welke opleiding moet mijn medewerker volgen?  Hij is elektrisch geschoold moet hij dan nog een BA4-opleiding volgen?

Klik op de afbeelding om meer informatie te verkrijgen over de opleidingen BA4, BA5.

Mocht je na het bekijken van dit schema nog vragen hebben, mag je ons steeds contacteren.

Voor niet-elektrisch geschoold personeel:

Elektrische risico's
op de werf (BA4 light)

BA4 opleiding voor alle operatoren op de werf.  Het is belangrijk dan alle medewerkers op de werf op de hoogte zijn van de elektrische risico's die mogelijks op de werf kunnen ontstaan.  Deze medewerkers hoeven niet-elektrisch geschoold te zijn.

 • Duur: 4u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA4 te halen
 • Attest: Elektrische risico's op de werf (BA4)
 • Geldigheid: afhankelijk van uw risicoanalyse
 • Productfiche

Gewaarschuwde persoon (BA4)

Deze basisopleiding BA4 is voor niet-elektrische-geschoold personen.  Het is belangrijk dat medewerkers die werken in de buurt van een elektrische installaties goed op de hoogte zijn van de risico's door de uitvoering van het taak.

 • Duur: 8u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA4 te halen
 • Attest: Gewaarschuwd persoon (BA4)
 • Geldigheid: afhankelijk van uw risicoanalyse
 • Productfiche

Vakbekwaam persoon (BA5.1)

De basisopleiding vakbekwaam personeel is gericht op niet-elektrisch-geschoold personeel  Deze medewerkers dienen als vooropleiding de opleiding BA4 voor niet-elektrisch-geschoold personeel te volgen.

 • Duur: 8u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA5 te halen
 • Attest: Vakbekwaam persoon (BA5)
 • Geldigheid: afhankelijk van uw risicoanalyse
 • Productfiche

Voor elektrisch-geschoolde medewerkers:


Vakbekwaam persoon voor uitvoerende medewerkers of installatieverantwoor-delijken (BA5.2)

Elektrisch geschoold personeel wordt geacht voldoende kennis te hebben rond elektrische risico's op de werkvloer, in functie van de installatie waar ze verantwoordelijk zijn dienen ze een opleiding BA5 te volgen.

 • Duur: 8u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA5 te halen
 • Attest: Vakbekwaam persoon (BA5)
 • Productfiche

Vakbekwaam persoon voor uitvoerende medewerkers op een hoogspanningsinstallatie (BA5.3 High)

Het elektrisch-geschoold personeel die de opleiding BA5.2 gevolgd heeft, kan deze gespecialiseerde opleiding volgen voor HS-installaties.  Hierbij leren ze de gevaren en risico's kennen rond werken op hoogspanning.

 • Duur: 4u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA5 high te halen
 • Vakbekwaam persoon (BA5 High)
 • Productfiche

Vakbekwaam persoon voor uitvoerende medewerkers op een installatie binnen een atexzone. (BA5.3 ATEX)

Het elektrisch-geschoold personeel die de opleiding BA5.2 gevolgd heeft, kan deze gespecialiseerde opleiding volgen voor ATEX-installaties.  Hierbij leren ze de gevaren en risico's kennen rond een explosieve omgeving.

 • Duur: 4u
 • Evaluatie: om de kwalificatie BA5 ATEX te halen
 • Vakbekwaam persoon (BA5 ATEX)
 • Productfiche