Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in werksituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet). Ergonomie staat voor gezond en efficiënt werken. Bij het ontwerpen speelt vooral gebruiksvriendelijkheid en comfort een rol.

Verder worden drie specialisatiedomeinen afgebakend:

 •           Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

 •           Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, beslissen, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, stress en training.

 •           Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van sociotechnische systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, ontwerpen van werkplekken en –tijden, teamwork, participatieve ergonomie, telewerken en kwaliteitszorg.

ProgrammaTheorie

 • Anatomie van de rug.

 • Inzicht ergonomische principes en overbelastingletsels van en bij het werken met computer (beeldschermwerk)

 • Beeldschermwerk en gezondheid:

o   een correcte zit- en werkhouding tijdens kantoorwerk

o   opstelling van tafel, stoel en computer

o   werkomgeving en werkplekinrichting

o   hulpmiddelen (voetenbank, documenthouder, …)

o   stappenplan inrichting beeldschermwerk

 

Praktijk

 • Goeie zithouding

 • Beeldschermplek efficiënt inrichten

 • Vermijden schouder- en nekklachten

 • Juist hanteren van een laptop

 • Voorkomen oogvermoeidheid

 • Ontspanningsoefeningen tijdens computerwerk

 • Evaluatie oefeningen met vraagstelling

Theorie

 

·         Anatomie van de rug

·         Inzicht ergonomische principes en overbelastingletsels van en bij hef- en tilwerken

·         Standaard tiltechnieken

·         Aanleren toepasbare tiltechnieken aangepast aan de werkomstandigheden (minst belastende werkmethodes)

 


Praktijk

 

·         Basishoudingen om de rug te ontlasten

·         Observatie uitvoering courante taken

·         Aanpassing houdingen en tilbewegingen

·         Evaluatie oefeningen met vraagstelling

Theorie

 

·         Anatomie van de rug

·         Inzicht ergonomische principes en overbelastingletsels van en bij hef- en tilwerken

·         Standaard tiltechnieken

·         Aanleren toepasbare tiltechnieken aangepast aan de werkomstandigheden (minst belastende werkmethodes)

 


Praktijk

 

·         Basishoudingen om de rug te ontlasten

·         Observatie uitvoering courante taken

·         Aanpassing houdingen en tilbewegingen

·         Evaluatie oefeningen met vraagstelling

Praktische informatie

Lesgever

Al onze lesgevers zijn ervaren in hun vakgebied.  Ze zijn verpleegkundige, preventie-adviseur of kinesist.