Ergonomie

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in werksituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet). Ergonomie staat voor gezond en efficiënt werken. Bij het ontwerpen speelt vooral gebruiksvriendelijkheid en comfort een rol.

Verder worden drie specialisatiedomeinen afgebakend:

 •           Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

 •           Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn de mentale werkbelasting, beslissen, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, stress en training.

 •           Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van sociotechnische systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, ontwerpen van werkplekken en –tijden, teamwork, participatieve ergonomie, telewerken en kwaliteitszorg.

MSA & Heffen en tillen

Minder rugklacht leiden immers tot gelukkigere collega's en minder afwezigheden. Een correcte werkhouding is van groot belang om het lichaam van de kostbare medewerker in goede conditie te houden.  Om tot die werkhouding te komen, dient de medewerker zich bewust te zijn van de gevaren van een verkeerde werkhouding en het aanhouden van een correcte werkhouding.
 • Duur: 4u
 • Attest: "Ergonomie: heffen en tillen"
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche

MSA & Beeldschermwerk

Een ergonomie beleid kantoor heeft als doel om alle medewerkers gezond en wel aan het werk te houden.  Daarvoor dient een kantoor ontworpen en ingericht te worden met aandacht voor ergonomie, alsook het aangekochte meubilair.  Tot slot is het nog aan de beeldschermwerker zelf om zijn stoel, tafel en scherm correct in te stellen. 
Daartoe dient een specifieke instructie.
 • Duur: 4u:
 • Attest: "Ergonomie: Beeldschermwerk"
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche