Consultancy

Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.

Brand

 • Algemene brandveiligheid
 • Wettelijke bepalingen en regelgevingen
 • Noodplan en evacuatieplan
 • Chemische agentia en brand
 • ATEX-richtlijn en wetgeving
 • Branddetectiesystemen
 • Brandpreventiesystemen
Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Elektrische installaties

 • Wettelijke bepalingen en regelgevingen
 • Attesten en keuringen
 • Hoogspanning-laagspanning
 • Machinerichtlijnen
 • BA4-BA5
 • Signalisaties

Welzijn & Veiligheid

 • VMS analyse
 • Ergonomie en psychosociale belasting
 • PBM’s en het efficiënt gebruik ervan
 • Betrokkenheid hiërarchische lijn 
Odoo • Tekst en afbeelding