Specifieke risico's

Binnen bedrijven kunnen we in contact komen met heel specifieke gevaren zoals werken met asbest, kwartsstof of andere chemische en carcinogene agentia.  Soms is het de omgeving die het grootste risico op zich vorm omdat deze een vernauwde toegang heeft of niet ontworpen is voor normaal verblijf.

Bij het in contact komen met deze heel specifieke gevaren bestaat de kans dat er letsels of gezondheidsschade kan ontstaan.  Hierdoor moet er gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Binnen deze opleidingen wordt er stil gestaan bij de risico's en de gevaren van een besloten ruimte en hoe met deze risico's omgegaan kan worden.

Asbest
eenvoudige handelingen

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen.  Daarom is asbest voor de medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.  Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden, etc.  Tijdens deze opleiding leren de medewerkers inzicht verwerven in de gevaren en de risico's die verbonden zijn aan asbest.  Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor het verwijderen.
 • Duur: 8u
 • Evaluatie: theoretische proef
 • Attest: Asbest, eenvoudige handelingen
 • Geldigheid: 1 jaar
 • Productfiche

Asbest verwijderen
van daken

Ook asbest werd heel veel gebruik in de constructie van daken.  Denk maar aan onderdakplaten en dakleien.  Tegen 2034 heeft Vlaanderen de ambitie dat asbestcement in de buitenschil van woningen en publieke constructies dient verwijderd te worden.  Dit kan volgens de techniek "Eenvoudige handelingen".  In deze opleiding worden de specifieke technieken en regels aangeleerd voor het verwijderen van de asbest.
 • Duur: 8u
 • Evaluatie: theoretische proef
 • Attest: Asbest verwijderen van dagen conform eenvoudige handelingen.
 • Geldigheid: 1 jaar
 • Productfiche

Asbest
herkennen

Niet alle medewerkers binnen de bouw dienen asbest te verwijderen.  Soms is het al noodzakelijk dat deze medewerkers het asbest in zijn voorkomingssoorten herkennen.  Het is dan ook belangrijk dat zij op dat moment heel goed weten onder welke vormen en in welke producten asbest vroeger gebruikt werden en deze dan ook herkennen.  Daarnaast worden in deze opleiding ook de gevaren en risico's verbonden aan asbest aangeleerd.

Werken in besloten ruimten

Betreden van besloten ruimtes is één van de meest gevaarlijke werken.  Het is van groot belang in te zien op welke zaken men moet letten om de prometatiek rond 'besloten ruimten' te zien in zijn groter kader, m.a.w. welke ondersteunende structuren er nodig zijn om tot een werkbaar geheel te komen. • Duur: 2u, 4u of 8u
 • Attest: "Werken in besloten ruimten"
  of VCA-Brevet
 • Geldigheid: 3 jaar.
 • Productfiche

 Ademhalings-bescherming

Filtertoestellen mogen enkel gebruikt worden wanneer de omgevingslucht aan bepaalde voorwaarden voldoet.  Zijn deze voorwaarden niet vervuld dan wordt gebruik gemaakt van de onafhankelijke ademhalingstoestellen.  Deze toestellen maken geen gebruik van de verontreinigde omgevingslucht van de lucht waarin de gebruiker zicht bevindt.  Zij maken gebruik van een omgevingsafhankelijke toevoer van lucht.
 • Duur: 4u of 8u
 • Attest: "Ademhalingsbescherming"
  of VCA-brevet
 • Geldigheid: 5 jaar
 • Productfiche

Brandwacht
Veiligheidswacht

Een brandwacht houdt preventief toezicht op de brandveiligheid bij objecten en locaties waar speciale eisen worden gesteld in het kader van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding.  In geval van een calamiteit kunnen de brandwachten repressief optreden en levensreddend handelen.
In deze opleiding verwerven de cursisten de nodige kennis en vaardigheden om de functie van brandwacht uit te oefenen
 • Duur: 8u
 • Attest: Brandwacht of veiligheidswacht

 •  
 • Productfiche

Kwartsstof- en stofpreventie

Kwarts is één van de meest voorkomende stoffen of aarde. Iedereen kent kwarts onder de vorm van zand, maar ook natuursteen bevat kwarts.
Op zich is kwarts niet gevaarlijk.  Het gevaar schuilt in het kwartsstof dat je inademt bij het slijpen, zagen, frezen of boren van stenen.
De gevolgen gaan van kortademigheid, hoesten, pijn in de borst tot mogelijks longkanker.
Kwartsstof is een heel fijn stof dat diep in de longen doordringt.  Een stoflong kan zelfs jaren later nog optreden.
 • Duur: 2u of 4u
 • Attest: "Kwartsstof- en stofpreventie"
 • Geldigheid: 3 jaar
 • Productfiche

Chemische en carcinogene agentia

Gevaarlijke stoffen zijn al een stuk minder gevaarlijk als je de risico's kent en weet hoe je veilig werkt met chemische agentia.  Met deze opleiding wil je dat je medewerkers veilig kunnen werken met de gevaarlijke stoffen.  Ze verzamelen kennen en bewustwording zodat ze veiliger kunnen omgaan met deze stoffen. 
O.a. het lezen en begrijpen van etiketten en veiligheidsinformatieblad en welke Persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn bij het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen.
 • Duur: 2u of 4u
 • Attest: "Kwartsstof- en stofpreventie"
 • Geldigheid: 3 jaar
 • Productfiche