Specifieke risico's

Binnen bedrijven kunnen we in contact komen met heel specifieke gevaren zoals werken met asbest, kwartsstof of andere chemische en carcinogene agentia.  Soms is het de omgeving die het grootste risico op zich vorm omdat deze een vernauwde toegang heeft of niet ontworpen is voor normaal verblijf.

IBij het in contact komen met deze heel specifieke gevaren bestaat de kans dat er letsels of gezondheidsschade kan ontstaan.  Hierdoor moet er gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Binnen deze opleidingen wordt er stil gestaan bij de risico's en de gevaren van een besloten ruimte en hoe met deze risico's omgegaan kan worden.

Programma


Asbest, beheersen en herkennen
Asbest, eenvoudige handelingen (basis)
Asbest, eenvoudige handeling (opfris)
Asbest, eenvoudige handelingen (leidinggevenden)
Asbest, slopen en verwijderen
Programma van de opleiding
 • Wat is asbest, soorten en eigenschappen

 • Wettelijk kader, risico’s blootstelling asbest en preventiemaatregelen

 • Gezondheids-risico’s

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke en wanneer te gebruiken

 • Wat is asbest, soorten en eigenschappen

 • Wettelijk kader, risico’s blootstelling asbest en preventiemaatregelen

 • Gezondheids-risico’s

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke en wanneer te gebruiken

 • Blootstellingsregister, asbestinventaris en beheersingsprogramma

 • Bekijken werkplan

 • Handelswijze bij eenvoudige handelingen

 • Asbestafval

Na de les is er een schriftelijke evaluatie.

 • Wat is asbest, soorten en eigenschappen

 • Wettelijk kader, risico’s blootstelling asbest en preventiemaatregelen

 • Gezondheids-risico’s

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke en wanneer te gebruiken

 • Blootstellingsregister, asbestinventaris en beheersingsprogramma

 • Bekijken werkplan

 • Handelswijze bij eenvoudige handelingen

 • Asbestafval

Binnen de opfris-cursus worden bepaalde stukken theorie praktisch toegepast en kunnen we een asbestproject van de klant op maat uitwerken.

Na de les is er een schriftelijke evaluatie.

 • Wat is asbest, soorten en eigenschappen

 • Wettelijk kader, risico’s blootstelling asbest en preventiemaatregelen

 • Gezondheids-risico’s

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke en wanneer te gebruiken

 • Opmaken blootstellingsregister, asbestinventaris en beheersingsprogramma

 • Opstellen werkplan

 • Handelswijze bij eenvoudige handelingen

 • Asbestafval

Binnen de cursus voor leidinggevenden gaan we dieper in op het wettelijk-administratieve aspect van Asbest.  Opstellen van een werkplan


Welke is de geldende wetgeving binnen het kader van chemisch en carcinogene agentia?

Welke zijn praktische gevolgen vanuit de wetgeving?

Preventiemaatregelen?

Een aantal specifieke chemische en/of carcinogene stoffen op maat van het bedrijf (vb. Kwartsstof, Asbest, …)

·         Wat is kwartsstof?

·         Regelgeving in het kader van kwartsstof

·         Risico’s van kwartsstof

·         Preventiemaatregelen

o   Organisatorische maatregelen

o   Collectieve maatregelen

o   Individuele maatregelen

 
Werken in besloten ruimte (initiatie)
Werken in besloten ruimte (module)
Ademhalingsbescherming (module)

·         Wat is een besloten ruimte?

·         Wetgeving  (korte toelichting)

·         Bepalen van de risico’s:

o   risico's voor de betreder van besloten ruimten

o   extra risico’s bij bepaalde werken

o   LMRA

·         Nemen van preventiemaatregelen 

·         Betredingshulpmiddelen & persoonlijke beschermingsmiddelen

·         communicatiehulpmiddelen leren gebruiken

·         Wat is een besloten ruimte?

·         Veiligheidswacht

·         Vergunningssystemen

·         Wetgeving 

·         risico's voor de betreder van besloten ruimten

·         extra risico’s bij bepaalde werken

·         LMRA

·         preventiemaatregelen 

·         basiskennis verluchting van besloten ruimten

·         reddingsmethoden

·         betredingshulpmiddelen

·         communicatiehulpmiddelen leren gebruiken

·         metingen (zuurstof, toxische stoffen e.d.) interpreteren

THEORIE

Principe menselijke ademhaling – begrippenleer

·         Inademlucht

·         Uitademlucht

·         Volume

·         Dode ruimte

Afhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen:

·         Stoffilters

·         Gasfilters

·         Combinatiefilters

Onafhankelijke beschermingsmiddelen:

·         Met ventilator

·         Luchtkap

·         Met luchtflessen onder druk

·         Aan ademluchtleiding

·         Met gaspak

Wetgeving:

·         CE-markering

·         Indiensstelling en keuring

·         Medisch onderzoek

·         Werken in besloten ruimte

Veiligheid:

·         Zuurstoftekort

·         Gezondheidsschadelijke stoffen

·         Grenswaarden

·         Noodsituaties

·         Factoren die de beschermingsgraad beïnvloeden

·         Hoeveelheid lucht in een fles.

·         Last Minute Risico Analyse

Vaktechnisch:

·         Begrippen, bouw, werking en beperking van diverse onderdelen van de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen.

·         Slangaansluiting

·         Ademluchttoestel via vaste ademluchtlijn

·         Adembescherming onderhouden en controleren

PRAKTIJK

·         Het ademhalingsapparaat gereed maken voor gebruik.

·         Het ademhalingsapparaat op- en afzetten.

·         Zich met ademhalingsappartuur begeven op trappen, ladders, door smalle doorgangen, door lage doorgangen, door mangat.

·         Eenvoudige werkzaamheden uitvoeren met ademhalingsappartuur.

·         Regeren op noodsituaties zoals: brand- of gasalarm, collega in paniek, probleem met eigen toestel.

·         Aanduiden van verschillende soorten en het toepassingsgebied van de verschillende ademhalingsbeschermingsmiddelen, het correcte type kiezen en correct opzetten.

·         Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel aansluiten op een ademluchtleiding.

Praktische informatie

Al onze lesgevers zijn ervaren in hun vakgebied; Hun ervaring hebben ze opgedaan in de verschillende opleidingen vanuit Brandweer.

Wij hebben een goede verzekering in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid.  Wenst u meer informatie hierover?  Neem met ons contact: info@succesinvest.be.