Veiligheid op het werk / VCA

Met de omzetting van de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid in de Welzijnswet en de codex voor welzijn op het werk is de risicobeoordeling van de beroepsrisico’s de basis geworden van het preventiebeleid. Welke methode er bij voorkeur wordt gebruikt, hangt af van de specifieke situaties waarin een bedrijf zich bevindt. Een definitie van deze opgelegde risicobeoordeling is in de Belgische wetgeving niet vermeld, noch van de termen gevaar, risico en risicofactoren. Er moet dus situationeel worden gehandeld.

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) is een certificatiesysteem dat in feite aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan preventie. Meer en meer bedrijven vragen dat de contractoren die hun diensten aanbieden, VCA gecertificeerd zijn. Deze opleidingen richt zich tot uitvoerende en/of leidinggevende werknemers alsook iedereen die geïnteresseerd is in een praktijkgerichte basisopleiding rond veiligheid.

Basisveiligheid p.c. 124

Veiligheidsopleiding voor beginnende medewerkers
 • Duur: 8u
 • Attest van gevolgde opleiding
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche

VCA Basis

Veiligheid, gezondheid en milieu voor basismedewerkers
 • Duur: 8u
 • VCA-examen door extern examencentrum
 • Geldigheid: 10 jaar
 • Productfiche

VCA VOL

Veiligheid, gezondheid en milieu voor leidinggevende medewerkers
 • Duur: 12u
 • VCA-examen door extern examencentrum
 • Geldigheid: 10 jaar
 • Productfiche

Algemene veiligheid
& PBM's

Tijdens dez e opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen. Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties te herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken. De opleiding is voor nameli jk bedoeld als sensibilisering en initiatie in algemene veiligheid voor alle medewerkers in een bedrijf.
 • Duur: 2 tot 8u
 • Attest van opleiding
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche

Elektrisch handgereedschap

Tijdens dez e opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen. Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties te herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken. De opleiding is voor namelijk bedoeld als sensibilisering en initiatie in veilig werken met elektrisch handgereedschap voor alle medewerkers in een bedrijf.
 • Duur: 2 tot 4u
 • Attest van opleiding
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche

Last Minute Risico Analyse (LMRA)

Tijdens dez e opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen. Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties te herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken. De opleiding is vo or namelijk bedoeld als sensibilisering en initiatie in een last minute risk analyse voor alle medewerkers in een bedrijf.
 • Duur: 2 tot 4u
 • Attest van opleiding
 • Geldigheid: volgens risicoanalyse
 • Productfiche