Villa Veiligheid

Veiligheidsopleiding zoals 'Levensreddend handelen' en 'Kleine Blusmiddelen' voor kinderdagverblijven.

Voor kinderdagverblijven ontwikkelden we een 'Project: Villa Veiligheid'.  Elke ouder zet het liefst zijn lieverdjes af op een plaats waar men weet dat het veilig is.  De opleiding levensreddend handelen bij kinderen is een verplichte opleiding.  Maar hoe zit het met de procedures rond brand en evacuatie?  Kennen de medewerkers deze procedures?  Weten zij hoe ze snel een kind dienen te evacueren.

Succes Invest heeft de kennis om niet alleen de procedures samen met de verantwoordelijken uit te werken maar deze ook via een opleiding door te geven aan uw medewerkers.  Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Levensreddend handelen
bij kinderen

Levensreddend handelen bij kinderen is een verplichte opleiding in kinderdagverblijven.
Er zijn 3 modules: 0-1 jaar, 1-12 jaar en 0-12 jaar.
  • Duur: 4u
  • Attest conform Kind & Gezin
  • Geldigheid: 3 jaar
  • Productfiche

Brandbestrijding voor
kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven dienen ook wettelijk in orde te zijn met de maatregelen rond brand. 
Ook brandveiligheid is zo'n verplicht onderdeel.
  • Duur 4u
  • Attest: Brandbestrijding voor kinderdagverblijven.
  • Geldigheid: 3 jaar
  • Productfiche