winteropleidingen


Wens je voor de opleiding van je werknemers gebruik te maken van de meest voordelige financiering via winteropleiding?
Dan kan dit door onze samenwerking met Bouwunie of Constructiv.
Gelieve bij inschrijving in een opleiding te vermelden of je gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Meer info over 'winteropleidingen

De bouwsector heeft een aantal opleidingstelsels waarmee een bedrijf zijn opleidingen goedkoper kan organiseren.  De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid.  Bekeken naar kostprijs is dit opleidingstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel.  De bedoeling van winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Voordeel voor de werkgever?

  • Hij betaalt geen loon.

  • Constructiv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost: 10€/u/arbeider

Zaakvoerders kunnen niet genieten voor winteropleiding, maar er is voor hen wel een tussenkomst van 10€/u of 80€/dag als zij de opleiding meevolgen met hun arbeiders.

In het stelsel van weekdagopleiding bedraagt de tussenkomst van Constructiv 25€/u of 200€/dag per arbeider PC 124, maar het loon van de arbeider wordt dan wel doorbetaald.

Voordeel voor de werknemer?

Bovenop de werkloosheidspremie uitgekeerd door RVA, ontvangt de arbeider (PC 124) een premie van €55/dag.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De arbeider-cursist behoort tot het paritair comité 124.

  • De opleiding gaat door in de periode 1 december tot 31 maart.

  • De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen het bedrijfsopleidingsplan van constructiv, duurt 8u/dag die als winteropleiding wordt beschouwd en wordt ingepland tijdens de week.

  • Het bouwbedrijf dient de betrokken arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA (ooka al is dit niet verantwoord door de weersomstandigheden)

  • De arbeider kan tot maximum 160u opleiding (4 weken) volgen binnen dit systeem.  Dit komt boveno de uren die al in een ander stelsel (vb. weekdagopleiding) werden gevolgd.

  • De opleiding moet doorgaan via een structureeld erkend opleidingscentrum.

Contacteer ons voor meer informatie.