Veilig werken op hoogte

Een karwei uitvoeren bovenop een installatie, vervangen van lampen aan het plafond van een fabriekshal, …, zijn werken op hoogte als men boven de 2,5 meter moet werken.

Deze werken kunnen risico’s met zich meebrengen en helaas gebeuren er nog regelmatig onnodige ongevallen al dan niet met schade aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop komen nog steedsvoor.

Werken met steigers valt onder risicovolle werkzaamheden. Bij het gebruik van steigers is het grootste probleem dat de steiger op een verkeerde manier is opgebouwd (is instabiel door onvoldoende draagkracht of door een niet vlakke ondergrond). Het ‘snel werken’ en het  idee dat ieder ‘extra onderdeel’ te veel montagetijd in beslag neemt gaat ten koste van de veiligheid van de steiger.

Er zijn binnen de opleiding Steigers 3 opleidingsniveau’s.

Niveau 1: Opleiding van werknemers die op een steiger moeten werken.

Niveau 2: Opleiding van werknemers die meehelpen aan de montage, demontage of ombouw van een steiger.  Opleiding van bevoegde personen gebruik van steigers.

Niveau 3: Opleiding van bevoegde personen montage, ombouw en demontage van steigers.

Programma

THEORETISCHE OPSTELLING

 • Hoogwerker/schaarlift: uitleg en werkzaamheden

 • Verschillende types hoogwerker/schaarlift en hun beperkingen

 • Begrippen bouw hoogwerker/schaarlift en functies, verschillende types aandrijvingen en toepassingen

 • Verschillende besturingsmodi

 • Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik hoogwerker en werkvergunningen

 • Persoonlijke (pbm s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm s)

 • Keuringsvereisten

 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels

 • Risico s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren

 • Omgevingsrisico s en betreffende veiligheidsmaatregelen

 • Invloed en gevaren van zijdelingse belastingen

 • Begrippen met betrekking tot de bedieningsorganen en stabiliteit

 • Structuur hefonderdelen en volgorde bediening

 • Samenstellende onderdelen van werkplatform

 • Betekenis pictogrammen

 • Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

THEORETISCH EXAMEN

Elke cursist legt een theoretisch examen af.

PRAKTISCHE BENADERING

 • Startcontrole

 • Correct aantrekken veiligheidsharnas

 • Correct op- en afstappen

 • Hoogwerker/schaarlift op maximale hoogte brengen en enkele meters verrijden

 • Vooruit en achteruit rijden in nauwe doorgang

 • Vooruit en achteruit slalom

 • Hoogwerker schuin opstellen t.o.v. een object in de hoogte

 • Object in de hoogte achter opstaand obstakel benaderen.

 • Veilig parkeren, opladen tractiebatterij, tanken

 • Tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding ontvangt elke deelnemer een checklist die belangrijk is bij de startcontrole.

PRAKTISCH EXAMEN

Elke cursist legt tevens een praktisch examen af om te toetsen of de cursist voldoet aan de competenties van bedienaar van de hoogwerker.

(rol)steigers (1-2-3)

THEORIE

Hoofdstuk

Module 1

Module 2

Module 3

1)    Reglementering inzake de montage en het gebruik van steigers.

X

 

 

2)    De risico’s verbonden aan werken op hoogte en de hiërachie van de preventiemaatregelen.

X

 

 

3)    Materiaalkeuze

X

X

X

4)    De bevoegdheden van de verschillende personen.

X

X

X

5)    Alvoren de steiger te betreden

X

X

 

6)    Definitie van toelaatbare belasting

X

X

X

7)    Het plaatsings- en montageplan.

 

X

X

8)    Verankering

 

X

X

9)    Voorafgaande studie voor de montage van een vaste steiger.

 

X

X

10) Controle van vaste steigers voor het gebruik.

X

 

 

11) De weersomstandigheden

X

 

 

12) Veilige montage van vaste steigers.

 

X

 

13) Gebruik van vaste steigers.

X

 

 

14) Controle van vaste steigers tijdesn het gebruik.

 

X

X

15) Veilige ombouw van steigers

 

X

 

16) Veilige emontage van steigers

 

X

 

17) Documenten ter beschikking stellen

 

X

X

18) Gebruik en montage van rolsteigers

X

 

 

19) Gebruik en montage van hangsteigers

 

X

 

20) Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), andere dan persoonlijke valbescherming.

X

X

 

21) Gebruik van persoonlijke valbescherming

 

X

 

Elke cursist legt een theoretisch examen af.

PRAKTIJK

 • Werkplekorganisatie en afzetting

 • PBM s

 • Toepassen valbescherming

 • Startcontrole

 • Module 2: Monteren en aanpassen steiger

 • Module 3: Demonteren steiger

Praktische informatie

Tijdens de opleiding krijg eenieder de kans om:

 • Veel vragen te stellen

 • Veel praktijkoefeningen te maken

De opleiding kan gegeven worden:

 • Op locatie bij de klant

 • In de gebouwen van Succes Invest te Zwevegem, Scheldestraat 49C (Otegem)

Aantal deelnemers

Om iedereen voldoende kansen te geven om vragen te stellen en het praktijkgedeelte haalbaar te houden, beperken we de opleiding tot 15 deelnemers.

Lesgever:Onze lesgever is preventieadviseur en/of heeft zelf attesten en certificaten in het bezit om stellingen te bouwen en/of veilig werken op hoogte.

Meer info        Open opleidingen