Bedrijfs-EHBO

Een gepaste EHBO-interventie door een gekwalificeerde medewerker zal gevolgen van ongevallen in bedrijven en organisaties gevoelig reduceren.  Ook thuis, onderweg en in het verenigingsleven kunnen dezelfde aangeleerde technieken toegepast worden om mensen in nood te helpen en zelfs hun leven te redden.

In de hierondervermelde praktijkgerichte cursussen leer je omgaan met verschillende soorten ongevallen en noodsituaties: behandelen van eenvoudige snij- en brandwonden, omgaan met bewusteloze personen tot en met een insensive reanimatie in geval van hartstilstand.

Snel en efficiënt ingrijpen, weten wat je moet doen, alarmeren en actie ondernemen.  Daar gaat het om!

Programma van de opleidingen

  Correcte eerste hulp bij aandoeningen van het cardiovasculair- en zenuwstelsel:

-   bloedingen

-   huidwonden

-   letsels aan de botten, spieren en gewrichten

-   hoofdletsels

-   wervelletsels

-   brandwonden

-   oogverwonding & verwijdering van vuil uit het oog

  Na enkele korte theoretische inzichten leren de deelnemers om wonden schoon te maken en de meest gepaste verbanden aan te leggen.  We laten zien hoe het moet en we laten ook zien hoe het niet moet.

Enkele voorbeelden: verbanden voor hand, arm, pols, duim, schouder, knie …

We laten de deelnemers zelf situaties aanreiken waar ze mee in contact (kunnen) komen en waar ze beter willen mee omgaan. Bemerk: deze situaties kunnen ook uit het privéleven komen.

Bij het uitvoeren van deze praktische oefeningen komen alle deelnemers aan bod.

Tegelijkertijd geven we tekst en uitleg over het EHBO-materiaal dat gebruikt wordt (wat zit er in de EHBO-koffer?) zodat iedereen weet wat wanneer het best te gebruiken en evenzeer hoe de persoonlijke veiligheid & hygiëne moet bewaakt worden.

Wat te doen met een bewusteloos slachtoffer en hoe reageren bij een slachtoffer met stuipen?

 

Hulp bieden bij tekenen en symptomen van ademhalingsmoeilijkheden en luchtwegobstructie: theoretisch kader en praktische oefeningen (Heimlich-methode) met extra toelichting in geval van kinderen (bijvoorbeeld bij inslikken van kleine voorwerpen) en baby’s:  

                     

  Herkennen van een slachtoffer met pijn op de borst: mogelijke oorzaken/differentiële diagnose en specifiek cardiale pijn, gevaren bij pijn op de borst (cardiogene shock).

   

  Basisprincipes bij reanimatie: wat moet je doen en hoe doe je dit het best? Hoe communiceren met omstaanders en hen hulp laten inroepen?

 

  Wat is een AED? Wanneer en hoe moet je dit gebruiken?    
Tijdens de opleiding wordt heel veel geoefend en krijgen deelnemers ruim de kans om vragen te stellen en hun eigen ervaringen met elkaar te delen. Er ontstaat een sterk teamgevoel om EHBO goed in het bedrijf of de organisatie te implementeren. 

            Correcte eerste hulp bij aandoeningen van het cardiovasculair- en zenuwstelsel:

-              bloedingen

-              huidwonden

-              letsels aan de botten, spieren en gewrichten

-              brandwonden

Na enkele korte theoretische inzichten leren de deelnemers om wonden schoon te maken en de meest gepaste verbanden aan te leggen.  We laten zien hoe het moet en we laten ook zien hoe het niet moet.

Enkele voorbeelden: verbanden voor hand, arm, pols, duim, schouder, knie

We laten de deelnemers zelf situaties aanreiken waar ze mee in contact (kunnen) komen en waar ze beter willen mee omgaan. Bemerk: deze situaties kunnen ook uit het priv é leven komen.

Bij het uitvoeren van deze praktische oefeningen komen alle deelnemers aan bod.

Tegelijkertijd geven we tekst en uitleg over het EHBO-materiaal dat gebruikt wordt (wat zit er in de EHBO-koffer?) zodat iedereen weet wat wanneer het best te gebruiken en evenzeer hoe de persoonlijke veiligheid & hygi ë ne moet bewaakt worden.

            Wat te doen met een bewusteloos slachtoffer en hoe reageren bij een slachtoffer met stuipen?

            Hulp bieden bij tekenen en symptomen van ademhalingsmoeilijkheden en luchtwegobstructie: theoretisch kader en praktische oefeningen (Heimlich-methode) met extra toelichting in geval van kinderen (bijvoorbeeld bij inslikken van kleine voorwerpen) en baby s:

Tijdens de opleiding wordt heel veel geoefend en krijgen deelnemers ruim de kans om vragen te stellen en hun eigen ervaringen met elkaar te delen. Er ontstaat een sterk teamgevoel om EHBO goed in het bedrijf of de organisatie te implementeren.

            Basisprincipes bij reanimatie: wat moet je doen en hoe doe je dit het best? Hoe communiceren met omstaanders en hen hulp laten inroepen?

            Wat is een AED? Wanneer en hoe moet je dit gebruiken?

Tijdens de opleiding wordt heel veel geoefend en krijgen deelnemers ruim de kans om vragen te stellen en hun eigen ervaringen met elkaar te delen. Er ontstaat een sterk teamgevoel om EHBO goed in het bedrijf of de organisatie te implementeren.

              De 4 stappen van eerste hulp

o             Beoordeling toestand slachtoffer: bewust of bewusteloos

o             Ademhaling van een bewusteloos slachtoffer controleren

o             Alarmeren (hulp roepen)

o             Reanimatie

              Hoe een AED kunnen herkennen

              Hoe een AED moeten gebruiken

              Hoe een gereanimeerd slachtoffer bijstaan tot het hulpteam arriveert

              Technieken betreffende verslikking kunnen toepassen.

              Techniek veiligheidshouding kennen en toepassen.

Er zijn 3 modules beschikbaar:

              Module 1: kinderen van 0 tot 1 jaar.

              Module 2: kinderen van 1 jaar tot de puberteit.

              Module 3: kinderen van 0 jaar tot puberteit

Praktische informatie

Wij zijn een erkend opleidingsinstituut bij de FOD WASO met erkenningsnummer SEHU229_25979_Succesinvest.

Al onze docenten zijn verpleegkundige, ambulancier of brandweerman en hebben jaren ervaring in het geven van opleidingen.

Meer info  open opleidingen.