Bedrijfs-EHBO

Een gepaste EHBO-interventie door een gekwalificeerde medewerker zal gevolgen van ongevallen in bedrijven en organisaties gevoelig reduceren.  Ook thuis, onderweg en in het verenigingsleven kunnen dezelfde aangeleerde technieken toegepast worden om mensen in nood te helpen en zelfs hun leven te redden.

In de hierondervermelde praktijkgerichte cursussen leer je omgaan met verschillende soorten ongevallen en noodsituaties: behandelen van eenvoudige snij- en brandwonden, omgaan met bewusteloze personen tot en met een insensive reanimatie in geval van hartstilstand.

Snel en efficiënt ingrijpen, weten wat je moet doen, alarmeren en actie ondernemen.  Daar gaat het om!

Basiscursus
Eerste Hulp

In deze praktijkgerichte cursus leer je omgaan met verschillende soorten ongevallen en noodsituaties: behandelen van eenvoudige snij- en brandwonden, omgaan met bewusteloze personen tot en met een correcte reanimatie in geval van circulatiestilstand.
Snel en efficiënt ingrijpen, onmiddellijk weten wat je moet doen, alarmeren en actie ondernemen: daar gaat het om !!
 • Duur: 16u of 20u
 • Evaluatie: theoretisch en praktisch
 • Attest: brevet van hulpverlener
 • Geldigheid: levenslang - jaarlijkse bijscholing 4u
 • Productfiche

Bijscholing
Eerste Hulp

Jaarlijks dient uw gekwalificeerde medewerker "Eerste Hulp" bijgeschoold te worden.  In een noodsituatie onthoud je maar 10% van wat je geleerd hebt.  Daarom is het noodzakelijk dat je elke jaar je moet bijscholen.
Snel en efficiënt ingrijpen, onmiddellijk weten wat je moet doen, alarmeren en actie ondernemen: daar gaat het om !!


 • Duur: 4u
 • Attest van opleiding
 • Jaarlijks bij te scholen


 • Productfiche

Initiatie Eerste Hulp
Aangeduid persoon

In elke onderneming is het goed dat elke medewerker enige notie van Eerste Hulp heeft.  Deze praktijkgerichte cursus kan als je medewerkers helpen om het eerstehulpkennis op peil te brengen.
Snel en efficiënt ingrijpen, onmiddellijk weten wat je moet doen, alarmeren en actie ondernemen: daar gaat het om !!
 • Duur: 4 à 8u
 • Attest van opleiding
 • Maximaal 3 jaar geldig • Productfiche

Reanimeren en defibrilleren

De eerste 3 minuten bij een bewusteloos slachtoffer zonder ademhaling is levensbelangrijk.  In deze praktijkgerichte cursus leer je snel en efficiënt reanimeren.
 • Duur: 2u, 3u of 4u
 • Attest: Reanimeren en defibrilleren


 • Productfiche

Levensreddend handelen bij kinderen

Levensreddend handelen bij kinderen is een verplichte opleidingen in kinderdagverblijven.
Er zijn 3 modules: 0-1 jaar, 1-12 jaar en 0-12 jaar.

 • Duur: 4u
 • Attest conform Kind & Gezin
 • Geldigheid: 3 jaar.
 • Productfiche

Eerste Hulp bij Psychische Problemen

Hoe omgaan met een slachtoffer met psychische problemen.  Een pasklare oplossing is er niet in zo een situatie.  We reiken in deze opleidingen handvaten en handelingen aan om zo goed mogelijk te reageren en eventueel door te verwijzen.
 • Duur: 4u
 • Attest: Eerste hulp bij psychische problemen 
 • Productfiche